Deeltijds werk heeft geen negatieve impact op bedrijfsproductiviteit

Deeltijds werk heeft geen impact op bedrijfsproductiviteit
deeltijds werkproductiviteitwork-life balance

‘Als meer mensen deeltijds werken, is dat slecht voor ons bedrijf.’ Hebt u ook al eens een dergelijk argument gehoord? Welnu, nieuwe cijfers tonen dat dat níet het geval is. De arbeidsproductiviteit van het bedrijf is gemiddeld genomen hoger bij meer deeltijds werk binnen een bedrijf. Het leidt bovendien tot minder afwezigheid door ziekte.

Deeltijds werk komt in België vaker voor dan in de meeste andere EU-landen: met 24 procent deeltijds werkenden situeert België zich in 2022 in de top vijf van Europese landen: Nederland is absolute koploper met 43 procent, gevolgd door Oostenrijk (30 procent), Duitsland (28 procent) en Denemarken met 24 procent op gelijke hoogte met België.

Hoewel de populariteit van deeltijds werk de laatste tien jaar afneemt bij vrouwen, neemt het in België licht toe bij de mannen. Vrouwen zijn nog steeds in de meerderheid met meer dan 40 procent. Bij de mannen gaat het in 2021 om iets meer dan één op tien (11 procent volgens Statbel). De meerderheid van de deeltijds werkenden werkt vier vijfden.

Deeltijds werk komt vaker voor in grote bedrijven: gemiddeld gaat het over 20 procent van de contracten in kleine bedrijven (minder dan tien werknemers) tot ongeveer 30 procent van de werknemers in grote bedrijven (meer dan 500 werknemers). Deeltijds werk komt vaker voor in Vlaanderen (32 procent van de werknemers) in vergelijking met Wallonië (27 procent): deeltijds werk komt het meest voor in Oost-Vlaanderen (35 procent) en Antwerpen (35 procent) en het minst vaak in Luxemburg (22 procent) en Luik (23 procent).

Géén impact op winstgevendheid

Maar wat is nu de impact op de bedrijfsprestaties? Heeft deeltijds werk een negatief effect op de winstgevendheid. Neen, zo blijkt uit een studie van IESE, op basis van de loongegevens van SD Worx van 800.000 werknemers bij 26.799 organisaties in de privésector tussen 2016 en 2022 en de financiële gegevens uit de Belgische kruispuntbank.

Jeroen Neckebrouck, Assistant Professor IESE Business School: “Het belangrijkste inzicht is dat er een positief effect is van deeltijds werk op bedrijfsproductiviteit. Een toename van het aandeel deeltijds werkenden met 10 procent (bijvoorbeeld van 20 procent naar 30 procent), leidt gemiddeld tot een stijging in de bedrijfsproductiviteit van 2 procent, wat substantieel is. Het positieve effect stijgt tot 30 procent deeltijdse contracten en daarna blijft het stabiel.”

Hij vervolgt: “Het effect speelt zowel in oudere grote organisaties als in kleine jonge organisaties. De leeftijd van wie deeltijds werkt heeft geen belang. Wel het aantal jaren ervaring in de organisatie: voor werknemers met meer anciënniteit is het effect sterker. Tot slot verschilt het effect ook naargelang de sector: in sectoren als bouw, horeca, informatie & communicatie, administratieve diensten, professionele wetenschappelijke & technische diensten en immobiliën zien we de grootste winst in bedrijfsproductiviteit bij een stijging van deeltijds werk.”

Meer gepuzzel, toch win-win

Ellen Claes, People Director bij SD Worx België: “Deeltijdse regimes vergen van de werkgever qua planning meer gepuzzel, maar hebben niet alleen een positief effect op individueel vlak. Deeltijds werken laat toe om meer mensen langer aan het werk te houden en een balans tussen privé en werk te vinden. Voor de organisatie is het ook een win-win, aangezien de bedrijfsproductiviteit zelfs hoger ligt bij 30% deeltijds werk. Dit betekent dat organisaties erin slagen zich te organiseren rond de vraag naar meer flexibiliteit. Dit onderzoek onderstreept ook het belang van personeelsretentie: meer ervaren medewerkers doen de arbeidsproductiviteit stijgen, zelfs al werken ze deeltijds.”

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.