Dexia lanceert een nieuw vrouwennetwerk

Wellness

Dexia wil bij haar cliënten, relatienetwerk en leidinggevend personeel een natuurlijk platform creëren voor een perfect evenwichtig en waardevol netwerk dat representatief is voor de drijvende krachten in de maatschappij. Binnen dit netwerk wil men mensen samenbrengen uit de openbare sector en privé-ondernemingen, huidige en toekomstige cliënten, intellectuelen, politici, mediaberoemdheden, sportpersoonlijkheden, actoren uit de maatschappij en de managers en high potentials van Dexia. Het Wings-netwerk richt zich speciaal tot vrouwen die zowel in hun professioneel als in hun persoonlijk leven streven naar innovatie en leiderschap en ideeën en ervaringen willen uitwisselen opdat zij hun mogelijkheden ten volle kunnen ontplooien, waardevolle informatie kunnen verwerven en contacten kunnen leggen in een geest van solidariteit. “Leiderschap is een belangrijke gave en opgave in het eigen en het maatschappelijke leven en innovatie is noodzakelijk als hefboom voor belangrijke maatschappelijke veranderingen en vernieuwingen, waaraan ook vrouwen moeten kunnen deelnemen”, stelt secretaris-generaal Ann De Roeck. Rond deze thema’s wil het netwerk zowel jonge vrouwen – het ‘aanstormend geweld’ – als wie op zijn terrein reeds leiderschap heeft bewezen, samenbrengen.

Het netwerk Wings – Women Innovating NetworkinG Solidarity – is een belangrijke stap in een ontwikkelingsprogramma voor vrouwen sinds Dexia in 2004 hierover een witboek publiceerde. Hieruit bleek onder meer dat culturele en structurele factoren aan de basis liggen van het feit dat onvoldoende vrouwen doorstromen naar de top van de bank. Het programma kadert in een ruimer pakket van maatregelen om diversiteit meer ingang te doen vinden in de bank. Toch bestaat binnen Dexia geenszins het beruchte ‘glazen plafond’, aldus Ann De Roeck, die eraan toevoegde dat vrouwen net zoals mannen kansen krijgen bij Dexia en dat enkel de factor tijd een spelbreker is.

ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.