Diploma blijft toegangskaart tot arbeidsmarkt

Dat blijkt uit het jongste rapport over het onderwijs in België van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). In 2012 bedroeg de werkloosheid van mensen die geen middelbaar diploma hadden 13%. Terwijl 6,7% van wie een diploma van het hoger middelbaar behaalde werkloos was.

Dat percentage zakt verder tot 3,4% voor wie een diploma hoger onderwijs heeft. Een professionele bachelor biedt de meeste kansen op de arbeidsmarkt. Slechts 3% van wie zo’n diploma heeft, is werkloos, terwijl 4% van wie een masterdiploma heeft, werkloos is.

Opmerkelijk is dat hooggeschoolde vrouwen in België de meeste kansen hebben op de arbeidsmarkt. 3,3% van de vrouwen met een diploma hoger onderwijs is werkloos, tegenover 3,6% bij mannen met een diploma hoger onderwijs. Dit wijkt af van de situatie in andere Oeso-landen.

Hoewel steeds meer Belgen de laatste tien jaar hoger onderwijs zijn gaan volgen, blijft hun aantal de laatste vier jaar status-quo op 35% steken, slechts lichtjes boven de 33% van het Oeso-gemiddelde.

Uit het Oeso-rapport blijkt ook dat 45% van de Vlamingen dezelfde opleiding heeft genoten als hun ouders. Bijna de helft heeft dan weer een hoger diploma gehaald. Dat is een relatief hoog cijfer in vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen. Oeso-onderzoekers stellen ook vast dat het diploma van ouders in België een grote invloed heeft op het diploma dat hun kinderen behalen. Zo heeft in Vlaanderen twee derde van de studenten met een hoog onderwijsdiploma minstens één ouder die ook een hoger diploma heeft, terwijl minder dan één op de tien een ouder heeft die geen diploma van het hoger onderwijs behaalde.

Uit het Oeso-rapport blijkt verder dat bijna de helft van de volwassenen (49%) deelnam aan de ene of andere vorm van formeel of informeel leren. Dit ligt onder het Oeso-gemiddelde van 51%. Anderzijds volgt 54% van de werkloze volwassenen een of andere opleiding, wat boven het gemiddelde van 44% ligt.

 

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.