Directie scoort slechts een 5,8 bij medewerkers

Een heldere uitleg over de organisatiedoelen kan het vertrouwen van medewerkers vergroten. “Een duidelijke stip op de horizon is essentieel voor medewerkers. Zonder doelstellingen zijn zij in feite stuurloos en zien zij niet wat de organisatieleiding doet. Maar als de leiding een concreet doel formuleert en een duidelijke koers uitstippelt om het doel te bereiken, dan wordt het een ander verhaal. Medewerkers weten dan precies waar de leiding mee bezig is en hoe de organisatie wordt aangestuurd. Dit geeft een veilig gevoel. Het vertrouwen in de top krijgt hierdoor een enorme boost,”  aldus Guido Heezen van Effectory, dat het onderzoek uitvoerde.

Grote organisaties communicatief sterker

Opvallend: grote organisaties zijn beter in staat om intern hun doelen over te brengen dan kleinere organisaties. Grote organisaties scoren op dit gebied een 7,6, waar kleinere bedrijven een 7,2 scoren. “De kwaliteit van de top-down communicatie heeft niets te maken met de grootte van de organisatie. Heldere communicatie over doelstellingen ligt binnen ieders bereik. Het gaat erom dat je heldere keuzes maakt, openheid van zaken geeft en begrijpelijke taal spreekt,” verduidelijkt Heezen.

Kleinere organisaties formuleren doelen waar medewerkers achter staan

Kleinere organisaties zijn met een score van 7,6 (tegenover een score van 7,2 bij grote organisaties) wel beter in staat om doelen te formuleren waar medewerkers ook echt achter staan. “Dit is begrijpelijk, aangezien de leiding en de medewerkers dichter bij elkaar staan in een kleine organisatie. Het is dan net iets makkelijker om elkaar goed aan te voelen,” stelt Heezen.

Onderzoeksrapport

Deze bevindingen maken deel uit van het onderzoeksrapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland 2015’, waarvoor Effectory, gespecialiseerd in medewerkersonderzoek, in 2014 ruim 400.000 medewerkers uit 800 organisaties in Nederland gevraagd heeft naar hun werkbeleving.

Bron: HR Praktijk (hrpraktijk.nl), Effectory (effectory.nl)

 

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.