Discriminatie start al in secundair onderwijs

Leerlingen uit het secundair onderwijs met een niet-westerse klinkende naam hebben 4,28 keer meer kans hebben om géén job te vinden bij de overheid, in de privésector, bij een organisatie of een particulier dan leerlingen met een westers klinkende naam. Zo blijkt uit onderzoek van Céline Martens, master in de Agogische Wetenschappen, in het kader van haar masterthesis aan de VUB. Het betreft een onderzoek in het kader van de YOUCA Action Day waarbij leerlingen uit het secundair onderwijs één dag gaan werken en met hun loon jongerenprojecten wereldwijd steunen.

Voor haar onderzoek, onder leiding van professor Free De Backer, gebruikte Martens een dataset van 14.636 cases, cijfermateriaal bijeengebracht door YOUCA. Alle leerlingen zaten op het ogenblik van het onderzoek in het vierde tot laatste jaar van het secundair onderwijs. Martens reduceerde de beschikbare gegevens tot een representatieve groep van 1.536 cases, waarvan 302 een niet-westerse naam hadden. Tegelijk bevroeg ze ook leerkrachten die aan de YOUCA Action Day deelnamen, op zoek naar andere mogelijke oorzaken van het niet vinden van een werkplek en hoe die leerkrachten hun leerlingen voorbereiden en begeleiden.

Negentien factoren

“Deels ligt dat zeker aan de klank van hun naam”, weet Martens. “In totaal kon ik negentien factoren uit mijn onderzoek halen, die een invloed kunnen hebben op het al dan niet vinden van een job. Naast de motivatie van leerlingen speelt het sociale netwerk van de leerlingen een bepalende rol.”

Volgens eerder onderzoek hebben personen met een migratieachtergrond minder vaak toegang tot waardevolle bronnen en informatie over jobs in hun sociaal netwerk en hebben ze minder personen in hun netwerk die de macht hebben om jobs aan te bieden.

“Leerlingen met een groot en arbeidsactief netwerk vinden volgens de leerkrachten sneller en makkelijker een job dan leerlingen met een klein of arbeidspassief netwerk. Ook het hebben van een studentenjob of een stageplek kan helpen bij het vinden van een job, net als de aanwezigheid van zelfstandigen in het netwerk van de leerling. Dat zijn niet toevallig bijna allemaal factoren die harder spelen bij leerlingen met een migratieachtergrond, leerlingen uit een kansarm milieu en leerlingen in BSO-richtingen”, zegt Martens.

Aandacht nodig

In haar aanbevelingen stelt Martens dat YOUCA verder moet blijven inzetten op het sensibiliseren van werkgevers en het ontwikkelen van een meldpunt voor discriminatie, wat intussen ook gebeurd is. Verder geeft ze aan dat ook overheden en organisaties best aandacht blijven hebben voor de problematiek.

“Omdat hier nog steeds veel onwetendheid over is en er weinig onderzoek is naar gevoerd, is het belangrijk om te zorgen voor meer kennis en begrip aan de hand van informatie, ondersteuning en vorming”, vindt Martens. “Zowel de overheid als middenveldorganisaties dienen verregaande inspanningen te leveren om stappen te zetten in het terugdringen van ongelijkheid en discriminatie.”

Bron: VUB

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.