Diversiteitsbarometer registreert: ‘Diversiteit moet, maar niet nu’

AllochtonenArbeidsmarktDiscriminatieGenderInstroomJongerenMigratieOudere werknemersSelectieWerving
De diversiteitsbarometer is een jaarlijks onderzoek (op initiatief van HR-dienstverlener GITP, VKbanen en de stichting DutchVersity) naar het multicultureel klimaat in Nederlandse bedrijven, dat werkgevers (168) en werknemers (472) bevraagd.
De recente editie leert dat werkgevers het belang inzien van een divers personeelsbestand, maar dat ze minder dan vorig jaar de urgentie voelen zich hard te maken voor het binnenhalen en behouden van (hoger opgeleide) allochtonen. Dat komt vooral omdat het voeren van een actief diversiteitsbeleid wordt gezien als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, niet als manier om meer geld te verdienen.

Noodzakelijk

‘Ja, een diversiteitsbeleid is belangrijk, noodzakelijk zelfs’, zegt meer dan de helft van de werkgevers, voornamelijk actief bij het midden- en kleinbedrijf (kmo) of bij multinationals. Of het nu gaat om het coachen van allochtone medewerkers, cultuurvriendelijke testen bij sollicitaties of het benoemen van allochtonen op (sleutel)posities: managers en directieleden dragen de meeste initiatieven voor een gekleurde werkvloer een warm hart toe (67,9 procent).

Handen uit de mouwen

Maar of ze ook bereid zijn voor hetzelfde doel de handen uit de mouwen te steken, is een ander verhaal. Het is geen kwestie van niet kunnen, want ongeveer de helft zegt invloed te kunnen uitoefenen op het culturele beleid binnen hun organisatie.
Het is ook geen kwestie van onwil, want 51 procent zegt bereid te zijn iets te ondernemen. Maar wanneer dat meer verantwoordelijkheden met zich meebrengt, deinst een deel van die groep terug (tot 38,7 procent).

Urgentie

De actie wordt ook vaak uitgesteld omdat managers de urgentie van een diversiteitsbeleid niet zien. Dit geldt voor 42 procent. Dat is een groter aantal dan vorig jaar (36 procent), en opmerkelijk, gezien het feit dat de helft van de managers een diversiteitsbeleid wel een belangrijk onderdeel van de totale bedrijfsstrategie zegt te vinden.
De respondenten vinden een gedegen diversiteitsbeleid belangrijk om verschillende redenen: omdat de gemêleerde samenleving dan is terug te zien in de personeelssamenstelling, bijvoorbeeld. Of – de tweede belangrijkste reden die wordt genoemd – omdat het goed is voor het bedrijfsimago. Op de derde plaats omdat de innovatie en creativiteit worden vergroot.
Pas op de vijfde plaats in de top zes van redenen om een diversiteitsbeleid te voeren, staat ‘verhoging bedrijfsresultaten’, gevolgd door ‘grotere afzetmarkt’. Aandacht voor een divers personeelsbestand blijkt, zeker in deze tijd, meer als luxe dan als noodzaak te worden beschouwd.

Bron: VKbanen

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.