Driekwart werknemers zou bereid zijn opleiding te volgen in vrije tijd

CompetentiemanagementKennismanagementLoopbaanOpleidingTraining
De Belg is gemotiveerd om bij te leren in het kader van zijn professionele activiteiten en de meeste bedrijven bieden daartoe de kansen. Althans, zo luidt de conclusie van de Learning Indicator 2010, een enquête die Kluwer liet uitvoeren bij 2964 bedienden, kader- en directieleden, en bij 1365 HR- en opleidingsverantwoordelijken. Met deze eerste editie van de Learning Indicator wil Kluwer de praktijk van leren op de werkvloer in kaart brengen, en tegelijkertijd de verschuivingen en trends. Een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Tevredenheid over opleiding is matig

98,3 procent van de HR-verantwoordelijken die deelnamen aan de enquête, stellen dat de werknemers een opleiding kunnen volgen binnen hun bedrijf. “In vergelijking met onderzoeken van enkele jaren geleden, merken we dat HR een groeiend belang hecht aan leren en ontwikkeling”, commentarieert Jan Laurijssen, Learning Technology Manager bij Kluwer Opleidingen. “De kans om opleidingen te volgen, speelt onder meer een belangrijke rol in de rekrutering en retentie van medewerkers.”

Dat blijkt ook uit de enquête: 82,1 procent van de werknemers geeft aan dat de mogelijkheid om opleidingen te volgen een factor speelt bij het solliciteren. Vrijwel alle HR-verantwoordelijken spelen dit argument ook uit bij het rekruteren.

Toch zegt 42,9 procent van de werknemers slechts matig tot niet tevreden te zijn over de manier waarop zijn bedrijf omgaat met opleidingen. Meer nog: ook van de HR-verantwoordelijken is 35,9 procent hierover ontevreden of matig tevreden. Eén van de meest genoemde redenen voor die ontevredenheid is “een gebrek aan visie”.

Geen strategische aanpak

Ruim een derde van de HR-verantwoordelijken (36,6 procent) geeft toe dat een strategische aanpak van de opleidingen binnen hun bedrijf of organisatie ontbreekt. Bij kleinere bedrijven (minder dan 200 werknemers) ontbreekt een strategisch opleidingsbeleid nog vaker.

Nochtans merken we vooral goede wil bij de HR-professionals (als ze de vragenlijst tenminste zonder schone schijn hebben willen invullen). Als belangrijkste prioriteiten voor het komende jaar geven ze volgende top 3 aan:

1. Competenties die het bedrijf nu en in de toekomst nodig heeft, in kaart brengen en vertalen naar opleidingsplannen.
2. De strategische doelstellingen van het bedrijf integreren in het opleidingsbeleidsplan.
3. Kosten reduceren en efficiëntie verhogen.

Over de rol van leidinggevenden blijken de meningen van HR-verantwoordelijken en werknemers nogal te verschillen. HR-professionals schatten die belangrijker in dan de werknemers. Zo stelt 14,8 procent van de bevraagde werknemers dat opleidingen nooit worden besproken met de leidinggevende (tegenover 5,9 procent volgens de HR-professionals). Werknemers schrijven het initiatief om een opleiding te volgen ook minder vaak toe aan hun leidinggevende.

Werknemers willen leren

Bijna 9 op de 10 van de ondervraagde werknemers (88,4 procent) is gemotiveerd of eerder gemotiveerd om een opleiding te volgen binnen het kader van zijn carrière. 76,4 procent heeft dat het voorbije jaar ook effectief gedaan. De participatiegraad van uitvoerende medewerkers ligt daarbij lager dan die van directie- en kaderleden.

De drie belangrijkste categorieën van opleidingen die werden gevolgd:

 • Persoonlijke vaardigheden (van timemanagement en andere organisatievaardigheden, tot netwerken, onderhandelen en efficiënt beslissen).
 • IT & software.
 • Management & bedrijfsbeheer.
 • Bijna driekwart van de werknemers (73,3 procent) is zelfs bereid om ook in zijn vrije tijd een opleiding te volgen in het kader van zijn professionele activiteiten. Ongetwijfeld zien zij opleiding als een hefboom voor de verdere carrière. Al lijkt de vragenlijst dan toch voorgelegd aan zeer ambitieuze medewerkers…

  De HR-verantwoordelijken hebben wel vragen bij zoveel enthousiasme. Zij schatten de ijver van de werknemers een heel stuk minder groot in: volgens 54,1 procent van de HR-verantwoordelijken is minder dan een derde van de werknemers hiertoe bereid, een kwart (25,4 procent) meent dat tussen de 30 en 50 procent van de werknemers hiertoe bereid is.

  Nieuwe leervormen winnen terrein

  De Learning Indicator 2010 toont ook verschuivingen aan in de manier waarop werknemers zich bijscholen. De klassikale opleidingen blijven de belangrijkste leervorm, maar andere vormen zijn in opmars. Zo ziet 58,6 procent van de HR-verantwoordelijken het belang van coaching toenemen. Ook e-learning (volgens 54,5 procent) en op maat uitgewerkte incompanytraining (volgens 50,1 procent) winnen terrein.

  Gaming, een relatief nieuwe leervorm, heeft nog geen vaste voet aan de grond gekregen. Wel krijgt deze vormen van leren vaker de voorkeur van 18- tot 30-jarige werknemers. “Generation Y verwacht duidelijk andere zaken van opleidingen in een bedrijfskader dan hun oudere collega’s. Dat is ook logisch: ze zijn vertrouwd met web 2.0, met gaming en hebben ook een meer projectgeoriënteerd onderwijs genoten”, besluit Jan Laurijssen.

  HR application & data expert

  Port of Antwerp-Bruges

  HR-manager

  Benelux Unie

  Payroll Manager

  FSMA

  HR Consultant – Recruitment & HR Projects

  Atlas Copco

  Consultant werving en selectie

  UZ Leuven

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

  HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

  Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

  Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.