Drugs en alcohol op het werk: nieuwe infosite

ArbeidsongevallenArbeidsrechtPreventiePrivacyVeiligheidWellness
Het antwoord op dergelijke vragen vindt u op www.qado.be. Op die nieuwe website heeft de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) alle informatie over alcohol en andere drugs in de werkcontext gebundeld.

“De website is er voor alle professionelen die werk willen maken van een alcohol- en drugbeleid in hun organisatie, klein of groot, privaat of publiek. Cao 100 verplicht private organisaties trouwens sinds 1 april 2010 om een dergelijk beleid te introduceren. Ook wie ondernemingen, vzw’s of gemeenten ondersteunt bij de uitwerking van een beleid, kan terecht op Qado.be”, zegt Marie-Claire Lambrechts, coördinator van de sector arbeid van de vzw VAD.

Qado.be biedt juridische informatie over onder meer cao 100, testen en verplichtingen van werknemers en werkgevers. U vindt er ook cijfermateriaal en achtergrondinformatie over problematisch gebruik van alcohol en andere drugs en de effecten op het werk.

De vragenlijst QADO 1.0 geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop uw organisatie omgaat met het alcohol- en drugthema. U krijgt tips en een eerste advies. Qado.be toont u bovendien stap voor stap de weg naar een effectief alcohol- en drugbeleid met objectieve informatie. De sector arbeid van VAD en de regionale preventiewerkers verbonden aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG’s) bieden trouwens ook ondersteuning bij de concrete uitwerking van een alcohol- en drugbeleid.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.