Dure tewerkstellingsmaatregelen leveren weinig op

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtCompetentiemanagementFlexibiliteitGehandicaptenGenderInstroomJongeren
Via het doelgroepenbeleid wordt geprobeerd om specifieke doelgroepen te laten integreren op de arbeidsmarkt. Momenteel telt Vlaanderen elf tewerkstellingsmaatregelen, maar door de staatshervorming komen daar in juli volgend jaar nog eens 23 instrumenten bij. Het budget voor tewerkstelling zal daardoor op Vlaams niveau stijgen van 800 miljoen naar 2,7 miljard euro.

Uit een onderzoek van Idea Consult blijken er heel wat pijnpunten in het huidige systeem. Zo is het huidige beleid in Vlaanderen vooral gericht op de creatie van tewerkstelling in de social profit en bij de overheid.

In 2011 spendeerde Vlaanderen 662 miljoen euro aan de creatie van tewerkstelling, zoals gesubsidieerde contracten bij lokale besturen (Gesco), mensen in een derde arbeidscircuit (DAC), beschutte en sociale werkplaatsen en mensen zonder werkervaring.

Maar dat leidt niet tot een doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt. Sommige mensen blijven in dat stelsel steken. Bij het Gesco-stelsel bedraagt de doorstroming niet meer dan 9 procent.

Ook gaat in Vlaanderen slechts 15 procent van het budget naar de privésector, voornamelijk naar maatregelen zoals de individuele beroepsopleiding, de Vlaamse ondersteuningspremie voor aanwerving van mensen met een handicap, invoegbedrijven en de premie 50+. Bovendien blijkt dat enkele stelsels zelfs duurder uitvallen dan de werkloosheidsuitkering.

“De staatshervorming geeft ons een unieke kans om ons arbeidsmarktbeleid efficiënter en effectiever te maken”, zegt Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse werkgeversvereniging Voka. Zo pleit hij bij het doelgroepenbeleid voor een ‘terugkeer naar de basis’: tijdelijke en gedeeltelijke ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.