Een inclusieve maatschappij vraagt ook een inclusieve arbeidsmarkt

Eén op 409 medewerkers op de Belgische arbeidsmarkt, met uitzondering van de maatwerkbedrijven, heeft een arbeidsbeperking. Dat is tien procent méér dan vijf jaar geleden. Het gaat dan vooral om mensen met een fysieke of mentale beperking die omwille van hun handicap niet elke job kunnen uitvoeren.

Vooral de dienstensector, horeca en social profit stellen de meeste werknemers met een beperking tewerk. De horeca noteert de grootste stijging in de voorbije vijf jaar (een derde meer), gevolgd door de logistiek- en transportsector en de metaal- en maakindustrie, die elk een vijfde meer werknemers met een arbeidsbeperking tellen dan vijf jaar gelden. Het minst aandeel werknemers met een beperking vinden we in de interim en dienstencheques, en chemie, farma en energie.

Georgia Venetakis (HR-experte Acerta)
“Er moet een mentaliteitswijziging gebeuren. De maatschappij heeft bedrijven nodig die openstaan voor het tewerkstellen van verschillende medewerkers, en ook bereid zijn om een manier te zoeken waarop die tewerkstelling optimaal kan verlopen. En dat is ook in het belang van de organisaties zelf. Er schuilt heel wat onontgonnen talent in de groep van mensen met een arbeidsbeperking.” © GF

Onwetendheid

De stijging is aanzienlijk, maar uiteindelijk blijft het aandeel werknemers met een beperking erg klein. Als de dienstensector met 0,27 procent koploper is, is dat veelzeggend. Er heerst nog heel wat onwetendheid over het tewerkstellen van mensen met een beperking. Werknemers met een handicap kunnen nochtans in veel gevallen professioneel actief zijn, zonder dat daar een grote investering voor nodig is van de werkgever. Er bestaan subsidies die bedrijven ondersteunen om het werk toegankelijk te maken voor hen.

Opvallend is dat kleine(re) bedrijven in het algemeen meer mensen met een beperking tewerkstellen dan grotere bedrijven. Bedrijven met vijf tot negen werknemers hebben gemiddeld genomen het hoogste percentage werknemers met een beperking in dienst: 0,37 procent. Hoe dat komt? Kleinere organisaties zijn vaak iets persoonlijker en kunnen meer persoonlijke begeleiding voorzien voor mensen met een beperking. Functies zijn ook minder strak afgelijnd, wat maakt dat rollen beter verdeeld kunnen worden.

Inclusieve werkvloer

Mensen met een beperking integreren op de werkvloer, is soms nog een taboe. Er zou gerust meer openheid over mogen bestaan. De subsidies zijn een goed begin, maar het gaat eigenlijk over een mentaliteitswijziging. De maatschappij heeft bedrijven nodig die openstaan voor het tewerkstellen van verschillende medewerkers, en bereid zijn om een manier te zoeken waarop die tewerkstelling optimaal kan verlopen. Wanneer bedrijven werknemers met een beperking in dienst nemen, moeten ze ook de nodige overgang voorzien om hen up-and-running te krijgen. Ook de collega’s zouden erbij betrokken moeten worden, zodat iedereen aanvaard wordt als deel van het team.

En dat is natuurlijk ook in het belang van de organisaties zelf. Er schuilt heel wat onontgonnen talent in de groep van mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven mogen deze mensen zeker niet over het hoofd zien. Integendeel: ze kunnen een troef zijn om de war for talent te winnen.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.