Een nieuw interprofessioneel akkoord: consensus of ontkenning?

Overlegorganen
PMC hield op 23 januari een thema-avond over ‘Een nieuw interprofessioneel akkoord: consensus of ontstemming?’ Volgens spreker Arnout De Koster, directeur soc. dep. VBO, werd het onlangs afgesloten akkoord uiteindelijk geen van beide. Hij sprak over een mini-akkoord met maxi-goedkeuring en mixi-gevoelens bij alle betrokken partijen. De onderhandelingen verliepen zoals steeds moeilijk door de tegenstrijdige eisenbundels van vakbonden en werkgevers. Het algemeen kader zat ook al niet mee: de politiek hield zich niet afzijdig; de electorale sfeer, het economisch klimaat en de opgelegde Europese beslissingen maakten het er eveneens niet makkelijker op. Bovendien waren de vakbonden niet eensgezind over de hele lijn en zaten de werkgevers nog met een wrange nasmaak over de verwezenlijkingen van het vorige akkoord. Na een laatste marathonzitting kwam er dan een mini-akkoord met o.a. de 5,4% loonnorm. De Koster concludeerde: “Alles kan beter, maar alles heeft een prijs. We kiezen liever voor punctuele oplossingen met maxi-goedkeuring op korte termijn, dan voor allesomvattende akkoorden. Het is inderdaad geen groot akkoord – daarvoor ontbreekt een gezamenlijke visie – maar het uiteindelijke resultaat is er en heeft een symboolfunctie. Uiteindelijk is het aan de sectoren om in een serener klimaat de overeengekomen zaken verder uit te klaren.”

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.