Eén op de drie bedienden mag vakantie deels niet zelf kiezen

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex, die 1034 werknemers bevroeg over hun vakantie. Bij de overgrote meerderheid (68%) van de bedienden ligt geen enkele vakantiedag vast door collectief verlof. Zij kunnen al hun vakantiedagen zelf inplannen. Dat is echter niet het geval voor de 32% anderen. Bij 22% van alle bedienden ligt tot een derde van de vakantiedagen vast, en bij 10% zelfs een derde of meer.

Wanneer een derde of meer van de vakantiedagen vastligt door collectief verlof, ervaren bedienden dit als negatief. Want ruim de helft (54%) vindt dan dat hij te weinig vrijheid heeft om zelf te kiezen wanneer hij vakantie plant. Minder dan een derde collectieve vakantiedagen blijkt wel aanvaardbaar. Want in dat geval, net als bij nul collectieve vakantiedagen, zijn bijna alle bedienden tevreden over de vrijheid die ze krijgen bij het inplannen van hun vakantie (89%).

Bij een vijfde (21%) van de bedienden uit industriële sectoren ligt minstens een derde van de vakantiedagen vast door een collectieve sluiting. Terwijl dit slechts bij 7% van de bedienden in de dienstverlenende sectoren het geval is.

Ook in kmo’s zijn vakantiedagen vaker vastgelegd in vergelijking met grotere ondernemingen. 22% van de bedienden uit kmo’s geven aan dat minstens een derde van hun vakantiedagen is vastgelegd. Bij bedienden uit grote bedrijven (vanaf 250 werknemers) is dit voor slechts 3% het geval. Een eerste verklaring voor dit verschil is dat kmo’s vaker actief zijn in de industrie. Een tweede verklaring is de beperktere mogelijkheid in kleine bedrijven om de zaak draaiende te houden zodra enkele werknemers op vakantie zijn. Dit wordt dan opgelost door een collectief opgelegde vakantieregeling.

Tevredenheid
84% van de bedienden is tevreden over de vrijheid die hij krijgt bij het inplannen van zijn vakantiedagen. 16% vindt dat hij niet genoeg vrijheid heeft om hierover zelf te beslissen.

23% van de bedienden in kleine bedrijven vindt dat hij niet genoeg vrijheid geniet bij het plannen van zijn vakantie, tegenover 11% van de bedienden in grote bedrijven. De belangrijkste verklaring is het collectief verlof: bedienden in kleine bedrijven hebben meer collectief verlof dan bedienden in grote bedrijven. Daarnaast wordt bijna een derde (32%) van de bedienden in kleine bedrijven niet vervangen wanneer ze op vakantie zijn. Dat is een stuk meer dan de 19% van de bedienden in grote bedrijven.

Twee à drie weken vakantie
79% van de bedienden nam vorig jaar zijn belangrijkste aaneengesloten vakantieperiode gedurende 2 à 3 weken (waarvan de helft ongeveer 2 weken en de andere helft ongeveer 3 weken). 8% van de bedienden nam maximaal 1 week vakantie ineens, en 13% nam een vakantie van ongeveer 4 weken of langer.

Bijna 16% van de bedienden nam tijdens de laatste 12 maanden voor de bevraging elke maand 1 à 2 snipperdagen (losse vakantiedagen) op. De helft van de bedienden deed dit om de 2 à 3 maanden en 21% nam om de 4 à 6 maanden een paar snipperdagen. 8% van de bedienden nam tijdens de laatste 12 maanden slechts eenmaal 1 à 2 snipperdagen op en 5% nam geen enkele snipperdag.

Opmerkelijk is dat hoe meer snipperdagen iemand neemt, hoe meer tevreden hij is over zijn vakantieplanning.

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.