Eerste e-learningcentrum VDAB geopend

Training
“Om beter tegemoet te komen aan de eisen van de arbeidsmarkt is het belangrijk dat elke werkzoekende goed voorbereid is op het gebruik van de internet- en communicatietechnologieën”, zegt Renaat Landuyt. Daarom wil hij tegen eind 2004 alle 61 opleidingcentra van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling omvormen tot e-learningcentra.

De e-learningcentra vormen een onderdeel van het ‘Actieplan ICT’. Dat moet een antwoord bieden op de groeiende vraag van werkgevers naar personeel dat kan omgaan met computer en internet en op de belangstelling bij werkzoekenden en werknemers om ICT-opleidingen te volgen. Vorig jaar bereikte de VDAB 8367 personen voor een opleiding ICT- basisvaardigheden. “Vier jaar geleden waren nog 50% werkzoekenden computeranalfabeet, vandaag is dit afgenomen tot 42%. Blijvende inspanningen zijn dus nodig om de digitale kloof te dichten”, stelt Landuyt.

In de e-learningcentra van de VDAB kunnen werkzoekenden en werknemers die thuis geen computer hebben terecht. Zij kunnen er kiezen voor verschillende opleidingsformules: klassikaal leren, ondersteund door de computer (groepsleren) of verschillende vormen van individueel leren. Daaronder valt het afstandsleren en het webleren waarbij de cursist individueel leert. Tegen eind 2004 zouden werkzoekenden en werknemers hun leercomputer kunnen reserveren in een e-learningcentrum en op afstand door instructeurs begeleid kunnen worden. Voor de uitvoering van het ‘Actieplan ICT’ wordt 11 miljoen euro vrijgemaakt.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.