EFQM verkent werk van de toekomst met natte vinger

“Above the Clouds is een project voor toekomststudies dat de trends wil identificeren die de volgende tien jaar een invloed zullen hebben op de werkwereld. Het spitst zich toe op groot beeld van hoe we werken, georganiseerd zijn en geleid worden”, leert het persbericht van EFQM. Het project distantieert zich van “de traditionele methoden om toekomstige trends in kaart te brengen” en van “de wereld van experts en theoretici”. De inzichten en perspectieven moeten komen “van mensen wier ervaring met werk gebaseerd is op de realiteit”. Om het in Stevaert-taal uit te drukken: “de mensen” zullen ons vertellen hoe het werk er in de toekomst zal uitzien. Aan enige wetenschappelijkheid is daarbij geen behoefte, evenmin als aan een “intellectuele” benadering. Onder “de mensen” moeten we in dit geval verstaan: de werkgevers, de werknemers, de consumenten, de aandeelhouders en de burgers.
“Visionaire” artikelen op de website www.aboveclouds.org moeten zorgen voor debat en de ontwikkeling van een “collectieve en inclusieve visie” op de toekomst van werk. Onderwerpen die momenteel aan bod komen zijn klantenrazernij (de uitwassen van het principe dat de klant altijd gelijk heeft en de gevolgen daarvan voor werknemers in de dienstensector), de verhuizing naar lagelonenlanden, de vervrouwelijking van werk, de “generatie Y-werknemers” en spiritualiteit op het werk.
Wij lazen vooral veel anekdotiek, gemeenplaatsen en ideologische projecties. Maar misschien haalt u er meer uit?

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.