EU keurt nieuwe regels goed voor beter evenwicht tussen werk en privé voor ouders en mantelzorgers

De nieuwe richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers heeft tot doel de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten en het gebruik van verlof om gezinsredenen en flexibele werkregelingen te verruimen. De wet biedt werknemers ook de mogelijkheid om zorgverlof op te nemen voor familieleden die hulpbehoevend zijn. Zij zorgt ervoor dat ouders en mantelzorgers beter in staat zullen zijn hun beroepsleven en privéleven met elkaar te verzoenen.

De belangrijkste elementen van de richtlijn zijn de volgende.

  • Vaderschapsverlof: vaders of tweede ouders zullen rond de geboorte van hun kind ten minste tien werkdagen verlof kunnen opnemen met een even hoge vergoeding als momenteel op EU‑niveau voor moederschapsverlof geldt. Het recht op vaderschapsverlof zal niet afhangen van een minimumdienstverband. Aan de vergoeding voor vaderschapsverlof kan echter wel de voorwaarde van een minimumdienstverband van zes maanden zijn verbonden.
  • Ouderchapsverlof: elke ouder heeft een individueel recht op vier maanden betaald ouderschapsverlof, waarvan twee maanden niet tussen ouders kunnen overgedragen worden. Het niveau van de vergoeding en de leeftijdsgrens van het kind worden door de lidstaten bepaald.
  • Zorgverlof: een nieuw concept op EU-niveau voor werknemers die zorgen voor familieleden die om ernstige medische redenen zorg- of hulpbehoevend zijn. Mantelzorgers zullen vijf werkdagen per jaar mogen opnemen. De lidstaten kunnen hun eigen referentieperiode hanteren, per geval verlof toekennen en aanvullende voorwaarden introduceren voor het uitoefenen van dit recht.
  • Flexibele werkregelingen: het recht van ouders om flexibele werkregelingen aan te vragen, wordt uitgebreid tot werkende mantelzorgers.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.