EU tikt België op de vingers voor negeren kmo-richtlijn

ArbeidsomstandighedenOverlegorganenVakbonden

De kmo-richtlijn moest in Belgisch recht zijn omgezet in maart 2005. Omdat de regering daartoe geen aanstalten maakte, diende het ACV op 20 april 2006 een formele klacht in bij de Europese Commissie. In juni 2006 dagvaardde de Commissie België voor het Europees Gerechtshof. Nu volgde dus een veroordeling van dat hof omwille van de niet-nakoming. België krijgt nog enkele maanden om alsnog de richtlijn om te zetten. Als er ook dan niets gebeurd is, kan het in een tweede vonnis gestraft worden met forse boetes en dwangsommen. Bovendien bestaat het gevaar dat de sociale verkiezingen volgend jaar moeten georganiseerd worden op basis van een wetgeving die door Europa gewraakt wordt.

Volgens Unizo, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, kan België geen enkel excuus inroepen. “Het omzetten van de richtlijn vergt geen omslachtige, tijdrovende procedure. Hiertoe volstaat het de informatieverplichting uit de richtlijn toe te kennen aan de bestaande overlegorganen in ondernemingen met 50 werknemers en meer. Niet meer, maar ook niet minder. Evenmin is de vertraging te verklaren door de vakbondseis meer vakbond in de kmo te brengen. Beide dossiers hebben immers niets met elkaar te maken”, zegde gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt. “Wanneer doet de regering haar werk?” vroeg hij zich af. “Het talmen van de regering bezorgt haar niet alleen een veroordeling door het Europees Hof maar bovenal blijven de Belgische bedrijven in onzekerheid en wordt (personeels-)groei noodgedwongen uitgesteld.”

De vakbonden vragen de Belgische regering, die de inbreuk niet betwist, dringend een oplossing te zoeken. Zij eisen de omzetting van de richtlijn ook met het oog op de vertegenwoordiging van de vakbonden in de kmo’s. De bonden eisen overlegorganen in alle bedrijven vanaf 20 werknemers. De werkgevers vinden dat de richtlijn hoogstens verplicht om de overlegprocedures in ondernemingen vanaf 50 werknemers aan te passen. Het is aan federaal minister van Werk Peter Vanvelthoven (sp.a), die gewrongen zit tussen tegemoetkomen aan de bonden en zijn liberale regeringspartners, om een oplossing te zoeken. Hij zou dat nog voor de verkiezingen willen doen.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.