Europeanen rekenen op EU voor bestrijding werkloosheid

ArbeidsmarktUitstroom
“Het resultaat van dit onderzoek verbaast mij niet. Het is te begrijpen dat de Europeanen ongerust zijn over de gevolgen van de crisis voor hun banen en hun gezin”, zegt Vladimir Spidla, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen. “Daarom hebben wij dan ook sinds het begin van de crisis actie ondernomen op Europees niveau om de gevolgen voor de werkgelegenheid te beperken. Onlangs hebben wij microkredieten geïntroduceerd voor mensen die hun eigen zaak willen opstarten, hebben wij besloten om de ESF-projecten de komende twee jaar voor 100 procent te financieren om zo een permanente opleiding van werknemers mogelijk te maken en hebben wij de lidstaten aangespoord om te zorgen voor vijf miljoen stageplaatsen voor jonge schoolverlaters. Deze maatregelen zijn bedoeld om de Europeanen aan de slag te houden, en om de mensen die hun baan hebben verloren te helpen bij hun zoektocht naar nieuw werk.”

Positieve rol EU

Iets meer dan de helft van de Europeanen (52 procent) oordeelt positief over de rol van de EU inzake werkgelegenheid. Dit percentage stijgt nog als het om specifieke onderwerpen gaat: zo vindt 78 procent dat de EU een positieve invloed heeft op het verbeteren van de toegang tot onderwijs en opleiding, 76 procent op het stimuleren van gendergelijkheid, 73 procent op het bestrijden van andere vormen van discriminatie en 72 procent op het creëren van werkgelegenheid en het bestrijden van werkloosheid.

Jobverlies

Voorts blijkt dat ongeveer 3,5 procent van de Europese beroepsbevolking zelf al een baan heeft verloren door de economische crisis. Bijna een kwart kent een collega die zijn baan verloor en bij 36 procent werd iemand uit de vrienden- of familiekring getroffen. Letland, Litouwen, Spanje en Ierland lijden hier het meest onder, terwijl Luxemburg, Griekenland en Nederland relatief minder met banenverlies te maken hadden.
Een derde van de Europese beroepsbevolking is ‘erg bezorgd’ over mogelijk verlies van hun baan in de toekomst, en nog meer mensen zijn bang dat hun partner (38 procent) of hun kinderen (47 procent) hun baan verliezen. De graad van bezorgdheid hangt nauw samen met het gerapporteerde aantal verloren gegane arbeidsplaatsen. De inwoners van landen waar al de meeste arbeidsplaatsen geschrapt werden, zijn ook het meest bezorgd over een verder verlies aan werkgelegenheid.

Pessimisme

Zes op de tien Europeanen denken dat het ergste van de economische crisis nog moet komen. Slechts 28 procent meent dat de crisis al gepiekt heeft.
In de Baltische staten is het percentage pessimisten het hoogst: 82 procent van de bevolking in Letland, 76 procent in Estland en 74 procent in Litouwen denkt dat de gevolgen van de crisis nog zwaarder zullen worden.
In de landen die een integrale flexizekerheidsbenadering hebben ontwikkeld zijn de verwachtingen positiever: 45 procent van de Zweden en 36 procent van de Denen denken dat het hoogtepunt van de crisis al achter de rug is.

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.