Europese bonuswetgeving werkt averechts

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtExtra-legale voordelenFlexibiliteitIncentivesLoonLoonkostenLoopbaanMotivatie
Dat blijkt uit Mercer’s Global Financial Services Executive Remuneration Report. Recente veranderingen in regelgeving op het gebied van belonen volgens prestatie binnen de financiële sector zorgen er bovendien voor dat er internationaal een discrepantie ontstaat tussen de regio’s.

Voor Europese banken gelden striktere regels dan voor banken in Noord-Amerika of in de ‘emerging markets’ (Azië en Zuid-Amerika). Dat maakt het voor Europese banken en verzekeraars lastig om talent van buiten de regio aan te trekken, simpelweg omdat de beloning niet gelijkwaardig is aan wat men in de rest van de wereld aanbiedt. Daarom gaan banken en verzekeraars op zoek naar creatieve manieren om het wegvallen van de bonussen te compenseren en het totale verloningspakket op een gelijk niveau te houden.

Van de onderzochte bedrijven geeft 76 procent aan dat het verschil in regelgeving zorgt voor ‘ongelijke spelregels’ als het aankomt op het aantrekken van de juiste mensen. Slechts 22 procent van de bedrijven denkt zijn concurrentiepositie op de arbeidsmarkt juist te kunnen verbeteren.

63 procent zegt dat het voorgestelde variabele beloningsplafond de mogelijkheid om prestatiegericht te belonen vermindert. Meer dan de helft (53 procent) geeft aan dat ze het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden op een gelijk niveau zullen houden, ongeacht het plafond op bonussen.

Van korte-termijnbonus naar lange-termijnbonus

In Europa heeft de regelgeving omtrent bestuurdersbeloning een voorschrijvend karakter. De grootste impact van de regelgeving wordt verwacht in 2014. De onderzochte bedrijven anticiperen daar nu al op door het basissalaris en de toelagen van bestuurders te verhogen, en door meer te focussen op softere beloningselementen: 70 procent van de onderzochte bedrijven verschuift de focus van bonussen naar softere elementen van het arbeidsvoorwaardenpakket zoals flexibele werktijden, opleidingsmogelijkheden en carrière-ontwikkeling.

Lange-termijnbonussen krijgen in de nieuwe regelgeving een korting, veel bedrijven passen daarom ook het bonussysteem aan en verhogen de wachtperiode voor het uitbetalen van uitgestelde beloning of vervangen korte-termijnbonussen door de lange-termijnvariant.

In Noord-Amerika gaan de toezichthouders niet uit van een ‘one-size-fits-all’-principe en wordt er per bedrijf gekeken of het beloningspakket past binnen de uitgangspunten van de regelgeving. Toch is ook daar een soortgelijke beweging te zien als in Europa. De Amerikaanse banken beperken steeds vaker de bandbreedte van de bonusuitbetaling.

Binnen de ‘emerging markets’ is de aanpak gebaseerd op richtlijnen in plaats van regels en instructies. Daar gevestigde bedrijven verwachten daarom, net als in Noord-Amerika, dat zij minder geraakt zullen worden door de aangepaste regelgeving. De methode waar veel bedrijven naar eigen zeggen in 2014 voor zullen kiezen, is het bieden van aandelen in het bedrijf.

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Diensthoofd HR

Wingene

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.