Europese campagne wil loonkloof tussen vrouwen en mannen dichten

ArbeidsmarktArbeidsrechtDiscriminatieGenderLoonLoonkosten
Meer dan acht op de tien Europeanen vinden dat er dringend iets moet gebeuren om de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen terug te dringen (°). Op 5 maart 2010 trekt de Europese Commissie alvast voor het tweede opeenvolgende jaar haar campagne over de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen op gang met een evenement van een halve dag in Brussel. Het doel van de campagne is het bewustzijn van deze loonkloof te vergroten, evenals van mogelijke oplossingen om ze te dichten.

De openingsmanifestatie omvat een mediabijeenkomst met Viviane Reding, de nieuwe commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap. Zij zal de nieuwe maatregelen voor het wegwerken van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen bekendmaken. Nog op 5 maart verschijnt ook het nieuwe Eurobarometer-onderzoek ‘Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de EU in 2009’, dat in de 27 EU-lidstaten gehouden werd.

Wat wordt bedoeld met het beloningsverschil?

Het beloningsverschil is het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen in alle economische sectoren. Gelijke beloning voor gelijk werk is een basisrecht van elke inwoner van de EU en één van de grondbeginselen van de Europese Unie, zoals vastgelegd in 1957 in het Verdrag van Rome.

Vandaag stellen we in alle sectoren van de Europese economie evenwel nog altijd substantiële beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen vast. Deze verschillen variëren van meer dan 20 procent in lidstaten als Estland, Oostenrijk, Slowakije en Nederland tot minder dan 10 procent in Italië, Polen of Malta.

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de beloningsverschillen?

De loonkloof gaat veel verder dan alleen maar gelijke beloning voor gelijk werk. Voor deze ongelijkheid tussen vrouwen en mannen kunnen verschillende oorzaken aangehaald worden, met als belangrijkste het feit dat het werk van vrouwen nog vaak lager gewaardeerd wordt dan het werk van mannen.

Genderstereotypen beperken zowel vrouwen als mannen in hun studie- en carrièrekeuze, wat tot een gesegregeerde arbeidsmarkt leidt, waarin door vrouwen gedomineerde beroepen als minder waardevol worden beschouwd dan door mannen gedomineerde beroepen.

Bovendien kiezen door de ongelijke verdeling van de verantwoordelijkheden voor gezin en zorg heel wat vrouwen voor kortere en meer flexibele werkuren. Kortere en onderbroken loopbanen in ondergewaardeerde beroepen en sectoren verklaren voor een stuk het bestaan van de beloningsverschillen, naast directe discriminatie bij hetzelfde werk.

Een veelvoud van kleine verschillen in uurlonen leidt tot een lager inkomen gedurende de hele loopbaan en tot lagere pensioenen, waardoor vrouwen meer risico op armoede lopen.

Wat is de doelstelling van de campagne van 2010?

Het doel van de campagne is het bewustzijn te vergroten over de voordelen van het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen. In de huidige economische context speelt de gelijkheid tussen vrouwen en mannen een sleutelrol om het concurrentievermogen, het economische herstel en de groei te bevorderen.

Tijdens deze tweede fase worden nieuwe instrumenten ingevoerd en campagne gevoerd op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. Voor een optimale informatiedoorstroming werd een partnerschap gecreëerd met afgevaardigden van werkgevers en werknemers, beleidsmakers en ngo’s.

Een andere activiteit van de campagne is het promoten van een specifieke website, die dit jaar een online-rekenmodule bevat, waarmee alle bezoekers, zowel werkgevers als werknemers, op een eenvoudige manier de beloningsverschillen kunnen berekenen in hun sector in de verschillende lidstaten.

Waarom is de campagne net in 2010 belangrijk?

2010 is een belangrijk jaar in de bestrijding van de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen. De Routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 loopt ten einde en de resultaten en prioriteiten voor de toekomst liggen op tafel. Het dichten van de loonkloof tussen vrouwen en mannen was één van de zes actieprioriteiten voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de huidige EU-routekaart.

Bovendien is 2010 het jaar waarin de EU 2020-strategie (die de Lissabon-strategie vervangt) zal worden vastgelegd. De beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen blijven hierin belangrijk.

Tot slot is 2010 ook het Europese Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Vrouwen die met een beloningsverschil geconfronteerd worden, lopen een hoger risico op armoede dan mannen. Elke bijdrage tot het dichten van deze loonkloof is dan ook een belangrijke actie in de strijd tegen armoede.

Meer info: http://ec.europa.eu/equalpay.

(°) Speciale Eurobarometer 326 ‘Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de EU in 2009’

Bron: Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Europese Commissie

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.