Extra belastingvermindering voor bedrijven die aanwerven?

Concreet mikt minister Johan Van Overtveldt op een belastingvermindering van 35 procent van het loon van de nieuw aangeworvene. Voor andere aanwervingen bedraagt de belastingvermindering 20 procent gedurende vijf jaar. De vermindering valt echter weg “als het totaal aantal tewerkgestelde personeelsleden later zou dalen.” Van Overtveldt gaat ervan uit dat de extra belastingverlaging geen geld kost, aangezien de bijkomende jobs nieuwe inkomsten zouden genereren.

Nog uit de nota blijkt dat de minister de totale kosten van de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20 procent op 7 miljard euro raamt. De afschaffing van de intrestaftrek, de meeste aftrekposten en een hertekening van de regels rond afschrijvingen zou de rekening volgens de nota zelfs 112 miljoen euro in plus laten uitkomen in 2019. CD&V liet gisteren al verstaan ernstige twijfels te hebben bij de geloofwaardigheid van de cijfers.

Bron: De Morgen (demorgen.be) en De Tijd (tijd.be)


Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.