Extra vergoeding nachtdienst verpleegkundigen

Extra-legale voordelenKennismanagementLoonLoopbaanOpleidingRetentie en verloop
Het budget 2010 voorzag aanvankelijk een verschillende verhoging van het nettoloon van de avondprestaties voor de verpleegkundigen die in een ziekenhuis, een rusthuis of in de thuisverpleging werken. Het akkoord voorziet nu een budget van 63 miljoen euro in 2010 voor:

 • de uitbreiding van de maatregelen voor 2010 naar al het personeel ‘aan het bed van de patiënt’, dus niet alleen de verpleegkundigen, maar ook de zorgkundigen en de opvoeders in de psychiatrie.
 • de harmonisering van de regels die van toepassing zijn op avondprestaties in de verschillende betrokken sectoren, namelijk de algemene ziekenhuizen, de rob’s, de rvt’s, de psychiatrische ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen.
 • De prestaties tussen 19 en 20 uur worden vergoed aan 120 procent, de uren tussen 20 en 6 uur ‘s morgens worden vergoed aan 135 procent, zelfs indien de prestatie vroeger tijdens de dag begint. Bovendien worden alle prestaties na middernacht beschouwd als nachtprestaties. De huidige regels, onder meer dat zon- en feestdagen vergoed worden aan 156 procent, blijven van toepassing.

  De Bijzondere Beroepsbekwaamheid (BBB), die momenteel kan verkregen worden in de geriatrie, stemt overeen met een bijkomende opleiding van 150 uur. Het akkoord voorziet voor alle houders van een BBB – in ziekenhuis (voor zover ze in de overeenstemmende dienst werken), rob of rvt – een jaarpremie van 1500 euro bruto, alle lasten inbegrepen, wat overeenkomt met een minimumbedrag van ongeveer 560 euro netto, in functie van de gezinstoestand van de houder.

  De Bijzondere Beroepstitel (BBT), die momenteel kan verkregen worden in intensieve zorgen en spoed, geriatrie of oncologie, stemt overeen met een bijkomende opleiding van 900 uur. Het akkoord voorziet om in twee stappen te werken voor de houders van een BBT in een ziekenhuis (voor zover ze in de overeenstemmende dienst werken), rob of rvt:

 • een eerste stap in 2010 een jaarpremie van 4500 euro bruto, alle lasten inbegrepen, wat overeenkomt met een minimumbedrag van ongeveer 1680 euro netto, in functie van de gezinstoestand van de houder.
 • een tweede stap voorziet een verhoging van de jaarpremie tot 6750 euro bruto, alle lasten inbegrepen, wat overeenkomt met een minimumbedrag van ongeveer 2517 euro netto. Deze tweede stap kan gerealiseerd worden in het kader van het toekomstig sociaal akkoord van de non-profitsector en indien de budgettaire context het mogelijk maakt.
 • Deze premies worden eveneens toegekend aan de BBB in diabetologie en BBT in pediatrie na hun erkenning, en later aan de andere specialisaties, naargelang van hun erkenning via ministerieel besluit.

  De minister heeft er zich verder toe verbonden om in samenwerking met de gemeenschappen een valorisatiemechanisme in te stellen voor de verworven ervaring. Deze valorisatie kan gebeuren op basis van een combinatie van anciënniteit en bijkomende opleiding en/of een test, om diegenen die geen houder zijn van de titel of de bekwaamheid de kans te geven die tijdens hun loopbaan te behalen, zodat ze ook van deze premies kunnen genieten.

  Bron: www.laurette-onkelinx.be

  Port of Antwerp-Bruges
  Benelux Unie
  ALDI België

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.