Facebook kan aanleiding geven tot uw ontslag

Bij het Facebooken denken we vooral aan plezier, maar voor wie niet oplet, kan Facebook – of andere sociale media – enorme negatieve gevolgen hebben.

Tot op heden is er in België geen specifieke wetgeving rond het gebruik of misbruik van sociale media. Wel is er al rechtspraak in dit verband die aanvaardt dat Facebook-berichten gebruikt kunnen worden om een ontslag om dringende reden te staven, ondanks het recht op privacy van de werknemer.

Je kan op twee manieren ontslagen worden voor een Facebook-post:

  • Je doet uitspraken op Facebook of andere sociale media die niet stroken met de normen en waarden van het bedrijf waar je werkt. Denk bijvoorbeeld aan kritiek op het bedrijf, je baas of collega’s.
  • Via de sociale media krijgt de werkgever zicht op feiten die hij anders niet had geweten. Het gaat niet enkel om wat je zelf post, maar evengoed als vrienden of collega’s een foto van jou posten of taggen.

‘Vrienden van mijn vrienden’ 

Wanneer het profiel van een werknemer publiekelijk toegankelijk is of hij bevriend is met een aantal collega’s van het bedrijf, dan wordt zijn profiel beschouwd als voldoende publiek en is de informatie beschikbaar op dit profiel in principe bruikbaar bewijsmateriaal. Zo heeft de rechtspraak reeds geoordeeld dat de Facebooki-nstelling die informatie enkel beschikbaar stelt voor ‘vrienden van mijn vrienden’ geen garantie biedt op privacy voor de werknemer.

Ook als de werkgever zelf geen toegang heeft tot het bewuste profiel, staat de rechtspraak veelal toe dat de informatie gebruikt wordt door de werkgever, voor zover de informatie rechtmatig verkregen werd. Uiteraard moeten de termijnen en vormvoorwaarden voor een ontslag om dringende reden altijd nageleefd worden.

Feiten uit het privéleven

In principe is het niet vereist dat de dringende reden voor het ontslag verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Feiten uit het privéleven kunnen evenzeer een grond tot ontslag om dringende reden zijn, voor zover zij uiteraard de verdere professionele samenwerking definitief en onmiddellijk onmogelijk maken. Een extreem voorbeeld is druggebruik of seksuele uitspattingen. Maar evengoed zou een Facebook-post van dronkenschap naast de werkvloer, dat leidt tot afwezigheid op het werk, een reden kunnen zijn tot ontslag om dringende reden. Druggebruik buiten de werkuren dat zichtbaar wordt op de sociale media kan een dringende reden vormen, omdat dit dan openlijk gebeurt en publiek wordt.

Ook de functie van de werknemer zal meespelen om tot een dringende reden te besluiten. Een functie als CFO bijvoorbeeld, met een zekere hiërarchie of een vertrouwensfunctie, is dus een verzwarende omstandigheid in dit verband.

Een ander voorbeeld: een werknemer is arbeidsongeschikt, maar op de Facebook-pagina van een lokaal café verschijnt een foto waarop te zien is dat hij of zij klanten bedient en dus aan het bijverdienen is.

Bron: Jobat (jobat.be)


Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.