Federgon bevestigt heropleving uitzendactiviteit

Interim
de geleidelijke heropleving van de uitzendactiviteit. Voor het derde opeenvolgende kwartaal is het aantal gepresteerde uren in de sector toegenomen. In het vierde kwartaal bedroeg de vooruitgang 2,3%. Op jaarbasis liet de uitzendactiviteit in Vlaanderen voor het eerst in 2003 een Op kwartaalbasis boekte de uitzendsector voor de tweede opeenvolgende keer een vooruitgang. Het aantal gepresteerde uren nam toe met 1,4% ten opzichte van het derde kwartaal (op basis van seizoengezuiverde cijfers). Deze verbetering op kwartaalbasis is toe te schrijven aan de twee segmenten (arbeiders en bedienden) die allebei groeien met 1,4%.
Voor het eerst in 2003 kende de kwartaalactiviteit een stijging op jaarbasis. In het vierde kwartaal 2003 nam de uitzendactiviteit toe met 2,3% ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Deze stijging is terug te vinden in de beide segmenten, met 5,1% voor de bedienden en 1,1% voor de arbeiders.

Ten opzichte van het derde kwartaal 2003 groeide de uitzendactiviteit in het Brusselse gewest. Federgon stelde een toename vast van het aantal gepresteerde uren met 3,0% na opeenvolgende kwartalen van achteruitgang. In vergelijking met het vierde kwartaal van vorig jaar, kent de uitzendsector in Brussel een quasi-status quo (-0,1%).

In Vlaanderen bevestigt het vierde kwartaal vooruitgang optekenen (+3,7%).
In het Waalse gewest gaat het minder goed, met een daling van 1,7% ten opzichte van het derde kwartaal. Op jaarbasis bereikte het Waalse gewest bijna een status quo (-0,1%).

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.