Federgon: Brussel jaagt uitzendbedrijven weg

Interim
Met de ordonnantie inzake uitzendwerk wil de Brusselse regering aan privé-tewerkstellingsagenschappen (uitzendbureaus, wervingsbureaus) becijferde doelstellingen opleggen voor wederinschakelingen op de arbeidsmarkt. Privé-dienstverleners die deze doelstellingen niet halen, moeten financieel bijdragen aan een speciaal fonds.
Volgens Federgon druist het ontwerp van ordonnantie in tegen de geest van de Conventie van de IAO. Bovendien “houdt het geenszins rekening met de eigenheid van de activiteit van de tewerkstellingsagentschappen die, als intermediairen op de arbeidsmarkt, afhankelijk zijn van de vacatures waarvoor er een beroep wordt gedaan op hun diensten en die aan hun klanten kandidaten moeten voorstellen die zo goed mogelijk beantwoorden aan de vooropgestelde profielen”.
De piste van de Brusselse regering zal volgens Federgon leiden tot een vlucht van heel wat tewerkstellingsagentschappen uit het Brussels gewest naar de rand.
“Deze situatie zal de pendelaars bevoordelen, ten koste van de tewerkstelling in Brussel, en meer in het bijzonder van de kwetsbare groepen, die de nabijheid nodig hebben die hen door de tewerkstellingsagentschappen in ruime mate wordt verschaft”, meent de federatie.
Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.