Federgon versus ABVV: wel of geen dagcontracten in uitzendsector

Interim
“In het kader van zijn dagactie voor de rechten van uitzendkrachten pleit het ABVV voor het eenvoudigweg afschaffen van dagcontracten. Voor Federgon is een dergelijke afschaffing ondenkbaar”, reageert de beroepsorganisatie van HR-dienstverleners, onder wie de uitzendkantoren. “Dagcontracten zijn in een aantal bedrijven vaak een noodzaak omwille van economische en organisatorische vereisten.”

Federgon pleit voor het behoud van dagcontracten, maar geeft wel toe dat ze moeten beantwoorden aan de realiteit van de opdracht. Het ABVV wijst op de bijzonder precaire arbeidssituatie van mensen die slechts een dagcontract hebben. Sommige uitzendkrachten blijven trouwens dagcontracten krijgen, ook als ze pakweg al drie weken uitgestuurd worden naar hetzelfde bedrijf. Daardoor dreigen ze allerhande voordelen mis te lopen, zoals betaalde feestdagen, betaald ziekteverlof en diverse incentives.

Federgon herinnert eraan dat inzake dagcontracten binnen de Nationale Arbeidsraad onderhandelingen gevoerd worden en dat de federatie “meerdere constructieve voorstellen deed over dit onderwerp.” Voor Federgon is de discussie rond dagcontracten ruimer te kaderen in de modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid, meer bepaald met het invoeren van een nieuw motief op uitzendarbeid, het invoeren van contracten van onbepaalde duur en uitzendarbeid in de openbare sector.

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.