Felle kritiek op uitbreiding ouderschapsverlof

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtExtra-legale voordelenFlexibiliteitGenderLoonLoopbaanMotivatieOrganisatie
Met de verlenging van het ouderschapsverlof van drie naar vier maanden zet de Belgische regering een Europese richtlijn om. Voor alle kinderen geboren na 8 maart 2012 is een uitkering van de RVA voorzien, net zoals voor alle andere maanden. Vorig jaar maakten ongeveer 76.000 werknemers gebruik van het ouderschapsverlof, driekwart van hen waren vrouwen.

“Als we het aantal mensen op de arbeidsmarkt en de uitstapleeftijd van werknemers willen verhogen, moeten we mensen de mogelijkheid geven om hun werk en hun privéleven in drukke periodes te verzoenen. Het ouderschapsverlof komt daaraan een stuk tegemoet. Door de vierde maand ook te vergoeden, blijft het ouderschapsverlof voor iedereen toegankelijk”, motiveert federaal minister van Werk Monica De Coninck (SP.A).

De kostprijs wordt daarvoor dit jaar geschat op 2,2 miljoen euro. Volgend jaar en in 2014 zou dat bedrag oplopen tot respectievelijk 5,55 en 8,9 miljoen euro.

Inperking tijdskrediet

Ondernemersorganisaties Unizo, NSZ en Voka vinden de beslissing ongehoord, onbegrijpelijk en te gek voor woorden. “Een groot gebrek aan inzicht in de werking en de organisatie van een kmo”, reageert Unizo ontstemd. “De minister legt opnieuw het advies van de sociale partners naast zich neer.”

De ondernemersorganisatie benadrukt niet tegen een vierde maand ouderschapsverlof te zijn, maar zegt dat dit enkel haalbaar is als er evenredig gesnoeid wordt in tijdskrediet. “Beide samen is echt niet meer werkbaar en zeer kostelijk voor een zelfstandige onderneming en de maatschappij.”

Nu al kunnen ouders, door allerlei verloven te combineren, tot vijf jaar betaald verlof nemen. Daarmee is België nu al Europees koploper in verlofregelingen. “Nergens in Europa hebben werknemers zo’n uitgebreide verlofrechten”, stipt Unizo aan.

“Het gaat misschien niet om een gigantisch bedrag, maar symbolisch is het toch veelzeggend dat dit gebeurt in tijden van besparingen en dat men een gezamenlijk advies van de sociale partners negeert”, reageert Voka. Het vraagt een totale hervorming van alle stelsels van arbeidsduurvermindering. “Niet alleen omdat dit voor ondernemingen, en zeker voor de vele kmo’s onder onze leden, heel wat administratieve last en personeelsproblemen met zich meebrengt, maar ook omdat dit al jaren één van de stijgende posten binnen de RVA vormt.”

Eenzelfde geluid komt uit de hoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandingen (NSZ). “Onder dwang van Europa heeft de federale regering het ouderschapsverlof uitgebreid van drie naar vier maanden. Voor kinderen geboren vanaf 8 maart 2012 wordt de vierde maand ouderschapsverlof bovendien betaald. Ongehoord”, aldus NSZ. “De werknemer moet hier volgens de ondernemersorganisatie zelf voor opdraaien. Het kan echt niet zijn dat de werkgevers of de belastingbetaler daar, in deze besparingstijden, voor moeten opdraaien, ook al omdat Europa niet verplicht om die vierde maand ook te vergoeden.”

De ondernemersorganisatie begrijpt ook niet waarom het tijdskrediet niet in volume werd verminderd als ruil voor het verlengd ouderschapsverlof.

Tevreden vakbonden

De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB reageren wel verheugd op de beslissing, maar betreuren dat het recht op een RVA-uitkering in de vierde maand beperkt wordt tot geboortes en adopties vanaf 8 maart 2012. “Wij hopen dat de regering het nodige budget zal vinden om voor deze ouders uitkeringen te voorzien voor de vierde maand ouderschapsverlof vanaf 2013″, aldus de socialistische vakbond. ACLVB-voozitter Jan Vercamst vindt de beperking zeer jammer en “een vorm van discriminatie.”

Het ACV benadrukt dat de Nationale Arbeidsraad “wel aan de minister suggereerde om voor alle ouders die de vierde maand ouderschapsverlof opnemen een uitkering te voorzien. Dit is belangrijk om de extra maand ouderschapsverlof toegankelijk te maken voor alle inkomensgroepen. Het ACV hoopt dat dit bij een volgende begrotingsoefening kan gecorrigeerd worden.”

Het ACV vraagt ook snel bevestiging van de gelijkstellingen voor rechten in de sociale zekerheid en andere sociale rechten van werknemers die de extra maand ouderschapsverlof zonder uitkering opnemen.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.