Fietsvergoeding voor iedereen (in de privésector)

Fietsvergoeding voor iedereen (in de privésector)
Fietsvergoedingmobiliteit

Wie in de privésector werkt en met de fiets naar het werk gaat, zal vanaf 1 mei 2023 een fietsvergoeding krijgen. Dat zijn de sociale partners overeengekomen in een nieuwe cao.

Op 24 januari 2023 sloten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) de aanvullende cao nr 164. Die zorgt ervoor dat vanaf 1 mei van dit jaar álle werknemers uit de privésector recht hebben op een fietsvergoeding voor hun woon-werkverplaatsingen. Voor de werknemers die vandaag nog geen recht hebben om een fietsvergoeding, zal die 0,27 euro per kilometer bedragen. Dat bedrag zal automatisch meestijgen met het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag.

De nieuwe aanvullende cao plafonneert de toekenning van de vergoeding op een afstand van maximum twintig kilometer per enkel traject of veertig kilometer per dag.

“In totaal komt vandaag 11 procent van alle werknemers, arbeiders en bedienden samen, met de fiets naar het werk. Van de aanzienlijke groep werknemers die op minder dan vijf kilometer van het werk woont, komt nog steeds 55 procent met de wagen. De veralgemening van de fietsvergoeding brengt hopelijk verandering in deze cijfers”, aldus het ACV in een mededeling. “Dit leidt tot positieve effecten op de gezondheid van werknemers, op het leefmilieu en op de file-druk. Uiteraard is ook goede fietsinfrastructuur van groot belang om deze doelstellingen te realiseren, daar liggen nog grote uitdagingen.”

De Nationale Arbeidsraad dringt erop aan deze regeling ook door de trekken in de openbare sector voor zij die nog geen recht hebben op een fietsvergoeding.

Aanvullende cao

Cao 164 is een zogenaamde ‘aanvullende cao’, wat betekent dat ze leemtes invult waar nog geen afspraken zijn omtrent een fietsvergoeding. In bedrijven en sectoren waar er wél al een cao is die voorziet in een specifieke vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets, blijft die cao van toepassing. Dat is ook zo als de afgesproken vergoeding er lager is dan 0,27 euro.

“Het VBO is tevreden met het akkoord over de aanvullende cao waarin de modaliteiten van de fietsvergoeding worden geregeld. Met deze aanvullende cao houden de sociale partners en de sectoren het dossier in handen. Bovendien kan dankzij dit akkoord een algemene fietsvergoeding worden vermeden voor sectoren waar daarover al een sectoraal akkoord bestaat”, aldus Monica De Jonghe, bestuurder-directeur-generaal en Executive Manager van het competentiecentrum Werk & Sociale zekerheid van het VBO. “Hoewel we de moeilijke context waarin de onderhandelingen plaatsvonden betreuren, zijn we tevreden dat de sociale partners tot een akkoord zijn kunnen komen. Ze hebben daarmee aangetoond dat ze akkoorden kunnen sluiten in complexe economische situaties. We hopen nu dat de regering dit akkoord zal respecteren.”

De volledige cao leest u op de website van de Nationale Arbeidsraad.

LEES MEER OP HRSQUARE.BE

Payroll Officer

ALDI

Social Legal Advisor

Smals

Resource Manager

Smals

Recruiter

Smals

Payroll & HR Administration Coordinator

Smals

HR Business Partner – Data Literate

Smals

Diensthoofd Personeel

Lokaal bestuur Ninove

Talent Officer

Lyreco

Officer/Specialist Accounting

BASF

HR Payroll Officer

Profel

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.