Financial Salary & Benefits Guide 2010 toont aan: herleving arbeidsmarkt maakt investeren in toptalent prioritair

ArbeidsmarktExtra-legale voordelenIncentivesLoonRetentie en verloop
De arbeidsmarkt komt voorzichtig terug in beweging en dit creëert optimisme en verwachtingen naar meer salaris en carrièremogelijkheden bij werknemers. Het huidige herstel is echter nog broos. Bedrijven ondervinden nog steeds de negatieve impact van de economische crisis en beschikken nog niet over voldoende zekerheid om aan de snel groeiende verwachtingen van hun werknemers te beantwoorden. Het hernieuwde vertrouwen in de arbeidsmarkt bij financiële professionals heeft bovendien een positieve impact op hun mobiliteit, waardoor investeren in een effectief retentiebeleid om toptalent aan boord te houden een belangrijke uitdaging wordt.

Dit blijkt uit de analyse van de zesde editie van de jaarlijkse salarisgids voor financiële, boekhoudkundige en bancaire functies van de gespecialiseerde HR-dienstverlener Robert Half International. Deze gids geeft een uitgebreid overzicht van de verloning en aanvullende voordelen voor financiële, boekhoudkundige en bancaire beroepen. Het onderzoek dat aan deze editie voorafging, werd uitgevoerd in maart 2010 bij een representatieve steekproef van financiële professionals. Deze gids, met een overzicht van de salarisvorken en aanvullende voordelen, onderbouwt de trends in de evolutie van rekrutering, salarissen en extralegale voordelen.

1 op 2 is ongerust over economie

De eerste helft van 2010 wordt gekenmerkt door een voorzichtig economisch herstel. De resultaten tonen immers aan dat financiële professionals vandaag minder bezorgd zijn over de economie dan een jaar geleden. In 2009 was 79 procent van de ondervraagden bezorgd tot zeer ongerust over de economie voor de komende 12 maanden. Vandaag is dat nog 51 procent.

Verder is meer dan één op de twee financiële professionals (52 procent) even gerust in zijn of haar werkzekerheid dan een jaar geleden, in 2009 was dat 46 procent. 23 procent geeft zelfs aan zich nu zekerder te voelen in zijn of haar job dan in 2009. Vorig jaar was dat slechts 12 procent. 25 procent geeft aan zich minder zeker te voelen dan 12 maanden geleden, een beduidend lager percentage dan een jaar geleden (42 procent).

“Door het voorzichtige herstel van de economie stellen we een toename van het vertrouwen in de arbeidsmarkt vast, vooral bij de werknemers. Dit is een positieve evolutie, ook al blijven werkgevers over het algemeen terughoudend en proberen ze voorbereid te zijn op een eventuele terugval van de economie,” aldus Chris Leyssens en Joël Poilvache, directeurs van Robert Half International in België.

1 op 2 is niet tevreden met salaris

43 procent van de ondervraagde financiële professionals gaf bij de bevraging in maart aan dat zijn of haar salaris ongewijzigd bleef vergeleken met één jaar geleden. Dat is 21 procent meer dan het jaar ervoor.

Slechts 47 procent kreeg het afgelopen jaar een loonsverhoging, bij de bevraging in 2009 was dat 73 procent.

Het aantal werknemers dat zijn loon zag dalen (10 procent), verdubbelde ten opzichte van vorig jaar (5 procent). De belangrijkste reden hiervoor is de indexdaling (72 procent).

Het aantal deelnemers aan de studie die zegt tevreden te zijn met hun huidig salaris (47 procent) daalt ten opzichte van verleden jaar (56 procent).

Blijven of weggaan? Loon is doorslaggevend

Uit het onderzoek blijkt een grotere intentie tot mobiliteit. 31 procent van de ondervraagden zegt dit jaar te overwegen van job te veranderen, terwijl in 2009 slechts 22 procent van job wou veranderen. De potentiële groei van de arbeidsmarktmobiliteit is het gevolg van het gestegen vertrouwen in de economie, gecombineerd met een toegenomen ontevredenheid over het salaris.

Het loon is meer dan ooit de doorslaggevende factor om voor de huidige werkgever te blijven werken of om van job te veranderen. 73 procent van de ondervraagde professionals geeft toe dat een hoger salaris de voornaamste reden is om van bedrijf te veranderen, gevolgd door de functie-inhoud (40 procent) en carrière (31 procent). In 2009 gaf slechts 57 procent te kennen dat een salarisverhoging de hoofdreden was voor een carrièreswitch.

De departementen met de hoogste mobiliteitsintentie, gebaseerd op deze drie parameters, zijn Credit Management (46 procent), Accounting (42 procent) en Tax & Treasury (39 procent). Dit zijn in veel financiële bedrijven vaak de meest gevraagde profielen en zeker voor deze departementen is een effectief retentiebeleid belangrijk.

Meer voordelen als alternatief voor hoger salaris

De verhoogde intentie tot mobiliteit gecombineerd met een toegenomen ontevredenheid over het salaris is een signaal voor werkgevers om meer inspanningen te leveren. Uit de studie blijkt dat werkgevers momenteel vooral inzetten op aanvullende voordelen als een goedkoper alternatief voor een salarisverhoging.

Bijna de helft (47 procent) van de financiële professionals geniet in 2010 één of meer aanvullende voordelen meer dan het jaar daarvoor.

Omdat werknemers de aanvullende voordelen onvoldoende als onderdeel van hun salarispakket percipiëren, zijn de effecten hiervan op de tevredenheid over dat salaris gering. Werkgevers doen er dus goed aan om meer en beter te communiceren over het volledige salarispakket.

De voordelen die het meest stegen ten opzichte van vorig jaar zijn maaltijdcheques (+10 procent), groepsverzekering (+8 procent), internetvergoeding (+6 procent), bonus en hospitalisatieverzekering (+5 procent). De ecocheques, bestemd voor de aankoop van ecologische producten of diensten, zijn nieuw in het lijstje.

28 procent vindt moeilijk gespecialiseerde financiële professionals

Ondanks de groeiende mobiliteit, blijft het moeilijk om toptalent aan te trekken. Werkgevers bevestigen dat het aantrekken van gespecialiseerde financiële professionals er niet gemakkelijker op wordt. 28 procent stelt dat het moeilijk is om financiële professionals met talent te rekruteren, terwijl slechts 10 procent aangeeft dat het voor hen geen probleem stelt.

Nu de economie heropleeft, blijkt er vooral vraag naar financiële professionals met ervaring in accounting en controlling, zowel op junior als op midlevel niveau. Naast deze specifieke vraag, blijft de oproep voor tax en treasury professionals, credit managers, evenals financiële managers nog steeds gelden.

Wat de bancaire sector betreft, zijn professionals met back office en middle office ervaring, evenals risk managers erg in trek. Ook de vraag naar corporate, private en investment banking professionals zit opnieuw in de lift.

Beste verdieners

Bij de beste verdieners binnen accounting zien we Senior Accountants, Chief Accountants en Accounting Manager/Directors. Hiermee is deze top drie identiek aan die van vorig jaar, hetzij in een iets andere volgorde. Het gaat dan ook om redelijk complexe functies met een hoge mate van managementverantwoordelijkheid.

Bij de financiële profielen met 3 tot 5 jaar ervaring zijn de functies van Corporate Finance Analyst, Consolidator en Cost Controller de best betaalden. Vorig jaar konden we ook Internal Auditor & Internal Controller tot die groep van best betaalden rekenen.

In de vork 6 tot 9 jaar ervaring is het de Group Consolidation Manager, Group Controller en de Internal Audit of Internal Control Manager. In vergelijking met vorig jaar is daar niet zo een grote evolutie, al behoorde toen de Finance Planning & Analysis Manager ook tot deze categorie van beste verdieners.

Als we kijken naar de categorie boven 10 jaar ervaring, komen we dezelfde best betaalde functies tegen als vorig jaar. Hierbij gaat het voornamelijk over CFO, Group Controller, Corporate Finance Manager, Internal Audit & Internal Control Director en Group/European Treasurer.

Investeren in retentie

De uitdaging voor bedrijven om hun toptalent aan boord te houden vergroot in de huidige economische context. Uit de studie van Robert Half blijkt immers dat meer dan één op de twee (54 procent) werkgevers vreest in de toekomst toptalent te verliezen.

Het antwoord op deze uitdaging is het investeren in een efficiënt retentiebeleid. Werknemers beslissen voornamelijk bij hun huidige werkgever te blijven op basis van loonsverhoging (49 procent), carrièreperspectieven (27 procent) en een flexibel werkrooster (27 procent).

Bedrijven focussen voornamelijk op flexibiliteit (43 procent), extra training (26 procent) en carrièreontwikkeling (20 procent). Als we kijken naar salarisperspectieven, zien we een kloof tussen de verwachtingen en mogelijkheden van werkgevers en werknemers.

Het komt er dus op aan om werknemers sterker te binden aan het bedrijf. Een goede reputatie en sterke bedrijfscultuur spelen in deze context een belangrijke rol. Gevraagd naar de voornaamste aspecten van een goede bedrijfscultuur, vermelden de werknemers erkenning (42 procent), een succesvolle bedrijfsstrategie (33 procent), effectief leiderschap dat vertrouwen wekt (25 procent) en betrokkenheid van de werknemers bij het reilen en zeilen in het bedrijf (20 procent).

“De evolutie van de economie tijdens de komende maanden wordt bepalend voor het herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod naar financiële professionals op de arbeidsmarkt. Een verhoogde mobiliteit creëert zowel voor werknemers als voor werkgevers nieuwe kansen. Het komt er nu op aan dat beide partijen hun verwachtingen realistisch op elkaar afstemmen. Indien het vertrouwen en de economie verder groeien, dan zullen bedrijven meer middelen vrijmaken en kunnen de loonsverwachtingen van de werknemers beter beantwoord worden”, besluiten Chris Leyssens en Joel Poilvache.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.