Flexibiliteit is hét thema voor HR-managers in 2010

ArbeidsmarktFlexibiliteitInstroomOutplacementRetentie en verloopUitstroomWerving
In Duitsland circuleren de meest tegenstrijdige prognoses als het op de economische verwachtingen voor 2010 aankomt. De ene econoom ziet het einde van de financieel-economische crisis en zelfs al een begin van de heropleving van de arbeidsmarkt, de andere analist houdt het bij econonomische ellende en voorthollende werkloosheidscijfers. Kortom, momenteel is onzekerheid troef.
Wat moeten HR-managers daarvan denken? Eén zaak staat vast: ze zijn niet zeker waar het heen gaat. Ze weten vrijwel letterlijk niet of ze hun grootste energie zullen moeten steken in rekrutering of in outplacement. Uiteindelijk komt echter één kenmerk naar voren: flexibiliteit. Het omgaan met flexibiliteit en de creativiteit op dat gebied worden dit jaar zo mogelijk nog meer waard dan vorig jaar.
HR-managers moeten ervoor zorgen dat de organisatiestructuur voldoende flexibel wordt of blijft. Alleen dan zullen ze tijdig, gepast en correct kunnen reageren op de (erg onzekere) ontwikkelingen. Daarin zullen ze zeer creatief en ver moeten kunnen gaan. Zelfs het uitwisselen van medewerkers tussen bedrijven kan de beste oplossing zijn voor alle betrokkenen, zowel voor de bedrijven, de werknemers als de maatschappij in haar geheel.

Bron: HRM.de

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.