Flexwerk goed ingeburgerd in Belgische bedrijven

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenFlexibiliteitLeiderschap en CoachingMotivatieTelewerk
HR-dienstengroep Attentia bevroeg in september 333 personeelsverantwoordelijken en bedrijfsleiders, en bracht de geldende praktijken en het al dan niet gevoerde beleid rond flexibel werken in Belgische ondernemingen in kaart.

Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

Verrassend of niet, maar plaats- en/of tijdsonafhankelijk werken is al vrij goed ingeburgerd in de Belgische organisaties. Maar liefst zeven op de tien geeft aan over één of meerdere vormen van flexwerken te beschikken. Kanttekening: het gaat om een klein aandeel van het totale personeelsbestand, namelijk tussen de 0 en 10 procent van de werknemers.
Er bestaan uiteenlopende vormen en regelingen om werk en privé beter op elkaar af te stemmen. De top drie van meest ingeburgerde praktijken wordt gevormd door: werken met glijdende uren, werknemers regelmatig laten thuis werken en het mobiel werken (vooral toegepast bij werknemers met een niet-sedentaire functie).
Het minst ingeburgerd tot nu toe zijn het werken vanuit een telecentrum en satellietkantoor.

Productief en aantrekkelijk

De meeste ondervraagden zijn het erover eens dat flexwerken een betere combinatie werk-privé toelaat, ondanks het feit dat dit ook grensvervaging tussen het professionele en privé leven met zich meebrengt.
Verder blijkt ook dat organisaties die hun werknemers de mogelijkheid bieden om hun arbeidsorganisatie op flexibele wijze te regelen, daar wel bij varen.
Door dit te doen zorgen ze niet alleen voor een aantrekkelijk imago op de arbeidsmarkt, maar ze krijgen ook meer gemotiveerde werknemers en slagen er beter in de getalenteerde werknemers aan hun organisatie te binden.
Het merendeel van de organisaties meent dat flexwerken ook zorgt voor een hogere productiviteit, die niet noodzakelijk gepaard gaat met meer gepresteerde uren.

Leidinggeven en kosten besparen

Organisaties, HR-afdelingen en werknemers staan wel nog heel wat uitdagingen te wachten als ze flexwerken succesvol op brede schaal willen introduceren en organiseren. De overgrote meerderheid meent immers dat dit een andere aanpak en nauwe opvolging van leidinggevenden zal vergen, veel discipline van de werknemer zelf en een groot wederzijds vertrouwen tussen werkgever en werknemer.
De meeste respondenten zijn er blijkbaar ook nog niet van overtuigd dat flexwerken bovendien een belangrijk kostenbesparend neveneffect voor de organisatie kan hebben.

Flexibel geregeld

De heersende trend qua afspraken, richtlijnen en omkadering, is dat flexibel werken in veel organisaties effectief ook flexibel geregeld wordt. In ongeveer één derde van de gevallen worden er nauwelijks afspraken gemaakt omtrent de te bereiken resultaten of concrete taken en de wijze van rapportering.
Qua omkadering voorzien de Belgische organisaties vooral in de nodige apparatuur, verbinding en vergoeding van de kosten eigen aan het gebruik van de apparatuur. De andere aspecten zoals ergonomie, inrichting van de werkplek en veiligheid worden uit het oog verloren.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.