Forse stijding aantal collectieve ontslagen in 2013

Dat blijkt uit statistieken die de FOD Werkgelegenheid publiceerde. In de periode van januari 2013 tot en met september 2013 hebben 103 bedrijven de intentie tot collectief ontslag aangekondigd. Daarbij zijn 7691 werknemers gemoeid.

Dat is een forse toename in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toen werden 70 collectieve ontslagen aangekondigd die betrekking hadden op 6482 werknemers. Dit is een toename met 18,7 procent. Ten opzichte van de eerste negen maanden van 2011 is er zelfs sprake van een toename met 65 procent.

In Wallonië zijn 3969 werknemers (51,6 procent van de procedures) betrokken bij een voornemen tot collectief ontslag, in Vlaanderen 2829 werknemers (36,8 procent) en in Brussel 893 werknemers (11,6 procent). In Wallonië tellen de provincies Henegouwen en Luik het meeste getroffen werknemers. In Vlaanderen zijn dit de provincies Antwerpen en Limburg.

Vooral in de metaalverwerkende sector en de sector van het basismetaal zijn de meeste voornemens tot collectief ontslag aangekondigd. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, neemt de metaalverwerkende sector een derde van het aantal nieuwe aangekondigde ontslagen voor zich. Een ander derde van het aantal nieuwe ontslagen zijn terug te vinden in de distributie en het transport.

De gemiddelde duur van de informatie- en raadplegingsprocedure die beëindigd werd in de periode januari 2013 tot en met september 2013 bedraagt 77 dagen. Rekening houdend met het feit dat er bij de berekening enkele uitschieters zijn met een vrij lange of vrij korte duur, is het ook nuttig de mediaan te berekenen: deze bedraagt 52 dagen.

In 2012 duurde de informatie- en raadplegingsprocedure gemiddeld 57 dagen (mediaan 42 dagen), in 2011 gemiddeld 71 dagen (mediaan 57) en in 2010 gemiddeld 87 dagen (mediaan 72).

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.