Françoise Van Hoorebeke is beleidsverantwoordelijke zorg-, kwaliteit- en medewerkersbeleid bij de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

AttitudeFunctiestudie

“Functieclassificatie, en de werking van het IF-IC waarover Klaartje Theunis op het seminarie spreekt, is in onze sector nog vrij onbekend”, aldus Françoise Van Hoorebeke. “Maar aan functiedifferentiatie doen wij wel degelijk, in die zin dat wij binnen de bejaardenzorg op zoek zijn naar aantrekkelijk werk voor verpleeg- en zorgkundigen. We merken daarbij op dat specialisatie in een of ander deeldomein de medewerker aanspreekt.”
Zij plaatst daarbij echter onmiddellijk een kanttekening: “Een mes dat scherp is maar niet breed, blokkeert bij het eerste steentje dat in de weg zit. We kunnen dan wel specialiseren, maar er moet nog voldoende basiskennis aanwezig zijn bij iedereen. Het is ondenkbaar dat we tot situaties komen als: de wondzorgspecialiste is er niet, dus is er geen wondzorg vandaag. Functiedifferentiatie ligt in een rusthuis toch wel anders dan in een ziekenhuis. Wij wonen én leven echt samen met bejaarden die zwaar zorgbehoevend zijn. Voor ons houdt zorg dus veel meer in dan alleen maar technische verstrekkingen. In een rusthuis werkt ieder van ons – of men nu verpleegkundige of directeur of poetsvrouw is – vanuit een animatieve grondhouding en gaat men vanuit die invalshoek de bejaarde als mens benaderen. Als een poetsvrouw merkt dat een bewoner nog graag wat meehelpt, zal ze gemakkelijk een stofdoek halen en wat tijd vrij maken om dat samen te doen. Wij willen niet volledig evolueren naar scherp afgelijnde taken binnen verpleging of verzorging zoals in het ziekenhuis, waardoor men sterk gespecialiseerd handelt, maar ook het risico loopt een stukje armer en meer uitgehold te werken. Wel leggen onze medewerkers vanuit hun eigen discipline specifieke accenten begrensd door het wettelijk kader van hun beroepsuitoefening. Onze aanpak is nu heel geïntegreerd en uit de navraag bij mijn collega’s merkte ik, dat zij dat zeker zo willen behouden. Waarop we ons wel willen toeleggen, is hoe we het werk aantrekkelijker kunnen maken door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven in een toch vrij vlakke loopbaan. Op dat vlak zou differentiatie als intrinsieke beroepsverdieping wel interessant zijn. Die denkpiste willen we alleszins graag met de seminariedeelnemers exploreren.”

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.