Geen beperking van de werkloosheidsuitkeringen

De federale onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een aantal maatregelen in verband met de werkgelegenheid. De focus ligt daarbij op activering en flexibilisering. Zo raakten de onderhandelaars het eens over de uitbreiding van het aantal toegestane overuren in de horeca van 180 naar 360 uren. Ook over de annualisering van de arbeidstijd, waarbij de 38 uren per week kunnen worden verspreid, zou een akkoord zijn. Studenten zouden in de toekomst 400 uren mogen werken in plaats van 50 dagen, zodat ze ook, bijvoorbeeld, halve dagen aan de slag kunnen zijn.

Aan de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen verandert er niets. De regering-Di Rupo besliste al om vanaf november 2012 de uitkeringen te doen afnemen in de tijd. Er komt ook geen midddelentoets. Langdurig werklozen moeten wel twee halve dagen per week gemeenschapsdienst verrichten. Dit moet er voor zorgen dat werklozen voeling en betrokkenheid met de arbeidsmarkt houden.

Ook is er sprake van een integratietraject op de arbeidsmarkt van mensen met een invaliditeit en komen er maatregelen rond gendergelijkheid, personen met een migratie-achtergrond en personen met een arbeidshandicap.

Er wordt ook gemikt op een banenplan, in overleg met de deelstaten. Daarbij gaat aandacht naar lastenverlaging, ‘levenslang leren’, werkervaring, jeugdwerkloosheid, langere en meer gevarieerde loopbanen en kansengroepen.

De automatische loonindexering blijft behouden, al komt er wel een sociaal gecorrigeerde indexsprong. Het is nog niet duidelijk wanneer die er komt.

Bron: De Standaard/De Redactie/De Tijd/De Morgen

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.