Geen gedwongen ontslagen bij Bayer

Herstructurering
In ruil voor de tegemoetkomingen van de directie moet het personeel de komende drie jaar afzien van de traditionele loonopslag. Alleen in 2005 is er sprake van een zeer beperkte loonsverhoging. Vakbonden en bedrijfsleiding zijn het maandagnacht eens geworden over een sociaal plan voor de arbeiders en bedienden waardoor de bedrijfsleiding vanaf 2005 jaarlijks 30 miljoen euro loonkosten kan besparen. Gedelegeerd bestuurder Roger De Clein verklaarde zeer opgetogen te zijn over de aanpak van het personeel en de vakbonden. Het Bayer-personeel bleek zelfs bereid om het sociaal plan mee te bekostigen. Volgens Johnny Van Doren van het gemeenschappelijk vakbondsfront verkiest het personeel een arbeidsduurvermindering met loonbehoud boven de klassieke loonstijging. Dankzij de inkorting van de werkweek tot 33,6 uur – in de praktijk een vierdagenweek – kunnen er bij Bayer 84 jobs worden gered. Verder draaide de bedrijfsleiding zijn plan om een deel van de activiteiten uit te besteden aan onderaannemers volledig terug. Zo blijven 80 arbeidsplaatsen behouden. Een brugpensioenregeling gedurende twee jaar weegt het zwaarste door in het sociaal plan. Ruim 500 personeelsleden van Bayer komen in aanmerking voor brugpensioen vanaf 52 jaar. Vakbonden en bedrijfsleiding gaan ervan uit dat circa 300 werknemers zullen ingaan op de volgens de vakbonden aantrekkelijke financiële regeling. Nog eens 240 arbeidsplaatsen kunnen geschrapt worden door vooral de niet-verlenging van tijdelijke contracten, pensionering en vrijwillige vertrekkers. Daardoor konden de voorbije maanden al 130 banen worden geschrapt.

Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.