Geen goed nieuws op Vrouwendag: 13 procent minder vrouwen in ‘mannensectoren’

In totaal bracht HR-dienstverlener Acerta zeventien zware sectoren in kaart en dit voor de periode 2011 tot en met 2017. Niettegenstaande de technologische vooruitgang en het feit dat vrouwen honkvaster zijn dan mannen in deze ‘zware’ sectoren, daalt hun vertegenwoordiging zelfs nog over de jaren heen.

Terwijl 10 procent van de vrouwen meer dan 43 jaar werkt voor dezelfde werkgever, blijven 10 procent van de mannen slechts 23 jaar werken voor één bedrijf. In 2011 waren nog 11 procent van het personeelsbestand vrouwen, in 2017 is dit niveau gedaald tot 9 procent.

Nog meer mannen in de ‘mannensectoren’

Uit een analyse van meer dan 70.000 arbeiders blijkt dat er nog altijd zoiets bestaat als ‘mannensectoren’. In bepaalde sectoren, zoals de metaal- of houtindustrie, of onder de elektriciens en garagisten, vallen nauwelijks vrouwen te bespeuren. Meer zelfs, het aantal mannen ten opzichte van het aantal vrouwen neemt er steeds meer toe. Daar waar in 2011 zo’n 11 procent van de werknemerspopulatie in deze sectoren vrouwelijk was, daalt deze tot nog amper 9 procent in 2017 in de onderzochte sectoren.

Bouwsector als uitzondering

Een opvallende uitzondering hierop is de bouwsector. In 2011 vormden vrouwen slechts 1,14 procent van het totaal aantal arbeiders tewerkgesteld in de sector. Hoewel het percentage ook in 2017 heel laag is (1,38 procent) stellen we toch een stijging vast van het aantal vrouwen die in het paritair comité Bouw actief zijn met 20 procent, terwijl de globale tewerkstelling van arbeiders stabiel bleef.

Werknemers leren elkaar aanvullen in de minder sterke competenties. Idealiter is dus een mix van al deze eigenschappen aanwezig door zowel mannen als vrouwen aan te werven in dezelfde beroepen. In het rekruteringsproces wordt hier dus best rekening mee gehouden.

Regionale kloof

Er zijn eveneens opvallende regionale verschillen. In Wallonië werken beduidend minder vrouwen in deze sectoren dan in Vlaanderen. De vrouwelijke vertegenwoordiging in deze sectoren in Wallonië tegenover Vlaanderen is respectievelijk 4 procent en 10 procent. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat Wallonië meer zware industriebedrijven heeft dan Vlaanderen.

Bron: Acerta (acerta.be)

 

ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.