Geen loonkloof meer dankzij data analytics

Dit artikel is exclusief voor leden

Voedingsmiddelenproduct Nestlé heeft in zijn assortiment intussen al meer dan 2000 verschillende producten. Daarmee is het aanwezig in zowat alle uithoeken van de wereld. “Behalve in Noord-Korea”, lacht Head of People Analytics Jordan Pettman. De 355.000 werknemers die voor de producten instaan, zijn voornamelijk mannelijke arbeiders, wat op de vloer af en toe voor uitdagingen zorgt. Tijdens een bijeenkomst van de Equal Pay International Coalition, een initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie, heeft het bedrijf er zich publiekelijk toe geëngageerd om vrouwelijke werknemers op dezelfde manier te behandelen als hun mannelijke collega’s.

Loonkloof versus billijkheid

Hoe heeft het bedrijf dat in beleid omgezet? Eerst en vooral door in kaart te brengen hoe de huidige loonsituatie van mannen en vrouwen is. Daarbij was het belangrijk onderscheid te maken tussen ‘gender pay’ (loonkloof) en ‘equal pay’ (gelijk loon voor gelijk werk). In het eerste geval gaat het over het verschil in loon tussen de gemiddelde (of de mediaan) man en vrouw. Wanneer er meer mannen dan vrouwen in senior posities zetelen, dan kan het gemiddelde loon van mannen hoger zijn dan dat van vrouwen. Jordan Pettman: “Is dat het geval, dan is niet zozeer loonbeleid van de organisatie aan de orde, maar wel gelijke kansen, loopbaanontwikkeling en de vraag of vrouwen dezelfde promotiekansen als mannen krijgen.”

Terwijl de loonkloof over meer dan alleen het verloningsbeleid gaat, is dat voor gelijk loon voor gelijk werk niet zo. De essentie hier is dat mannen en vrouwen voor gelijk werk ook een gelijk loon ontvangen.

Data en analyse

Om de billijkheid van verloning te analyseren, berekende het people analytics-team het gemiddelde en het mediaanloon voor mannen en vrouwen met dezelfde job – gecorrigeerd voor het arbeidsregime – en het relatieve verschil tussen die twee. Voor die oefening maakte het team gebruik van R, een softwarepakket voor statistiek. Opdat ook niet-specialisten ermee aan de slag zouden kunnen, liet de organisatie bijkomend een gebruiksvriendelijke interface bouwen.

De analyse toonde onder meer wat de impact van anciënniteit op de verloning van mannen en vrouwen is en ook hoe billijk de lonen voor elke functie binnen Nestlé zijn. De tool maakte eveneens duidelijk hoe zeker men mocht zijn van de resultaten, door te wijzen op het aantal afwijkingen van het gemiddelde. Maar nog belangrijker wellicht was de grafiek die aangaf waaraan het management kon denken om de problemen met billijkheid op te lossen.

Lees meer in het tijdschrift HR Square.

Als lid van HR Square ontvangt u niet alleen het tijdschrift, maar hebt u ook toegang tot de website met het gehele archief en u geniet van stevige prijsreducties op tal van hoogst interessante evenementen, ook op de HR Square Seminaries, HR Square Masterclass en HR Square Conference.

Hoe wordt u lid? Ga naar www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.