Geen plafond meer voor toplonen overheidsmanagers

De regering Michel is niet gebonden aan het loonplafond van 290.000 euro voor managers van overheidsbedrijven. Dit was afgesproken door de regering Di Rupo. De regeling blijkt nooit in een wet te zijn gegoten. Het is een gentlements’ agreement waaraan de nieuwe regering dus niet gebonden is.

Alexander De Croo is van mening dat overheidsbedrijven zelf moeten beslissen over de lonen van hun managers. “De raden van bestuur van overheidsbedrijven zijn autonome organen, ook als het gaat over de loonpolitiek. Als bepaalde raden van bestuur het opportuun achten een bepaald loon toe te kennen, dat binnen de grenzen blijft van wat goed bestuur is, heb ik me daar niet in te mengen.”

De Croo heeft er alle vertrouwen in dat die raden van bestuur geen exuberante lonen zullen toekennen.

Bron: De Tijd

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.