Geen wachttijd meer voor schoolverlaters met bedrijfsopleiding

Die lange wachttijd duwt volgens minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, Johan Vande Lanotte (sp.a), en minister van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Laurette Onkelinx (PS), te veel afgestudeerden rechtstreeks naar de werkloosheid. Gehoopt wordt dat de maatregel ook een grotere kans biedt op een snelle integratie aan de 2.000 jongeren die in hun wachttijd zonder bestaansmiddelen vallen en bij het OCMW moeten aankloppen.

ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.