Gehandicapten: van welzijn naar werk

Gehandicapten
Vanaf januari 2004 zal het aspect werkgelegenheid in het Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap ressorteren onder de bevoegdheid Werkgelegenheid. De rest van de activiteiten van het Vlaams Fonds blijft bij Welzijn.
Volgens Vlaams minister Renaat Landuyt van Werkgelegenheid garandeert deze beslissing de toepassing van het decreet op de evenredige participatie en non-discriminatie.

In een vandaag ondertekende afsprakennota staan de streefcijfers voor evenredige participatie en non-discriminatie. Andersvaliden en personen met een handicap zouden vlotter kunnen ingeschakeld worden in het reguliere arbeidscircuit. Het overleg leidde tot een groeiscenario: tot 2010 zouden er jaarlijks 4500 tot 9000 extra jobs voor personen met een arbeidshandicap moeten bijkomen. Nulmetingen en streefcijfers worden op bedrijfsniveau niet verplicht, maar zijn wel een belangrijke voorwaarde voor subsidies in het kader van het actieplan diversiteit. Bij de hervorming van de Serv zal een commissie diversiteit worden opgericht, zodat de aanwezigheid en betrokkenheid van personen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt structureel wordt ingebed. Naast nog andere maatregelen, moet vooral het personeelsbeleid van de Vlaamse overheid het goede voorbeeld geven. Doelstelling is de aanwezigheid in het personeelsbestand van 4,5% medewerkers met een erkende arbeidshandicap tegen 2010. Ook de VDAB zal zijn steentje bijdragen met 3900 begeleidingstrajecten.

Verplichte tewerkstellingsquota zijn niet aan de orde.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.