Gewicht goede voorspeller van verzuim?

Het hogere verzuim blijkt uit het Trendrapport van het Nederlandse Gezond Transport, een sectorinitiatief opgericht en bestuurd door de sociale partners, dat de Nederlandse transportsector adviseert rond veiligheid en gezond werken. Bijna 900 werkgevers en ruim 3900 werknemers deden mee aan het onderzoek.

BMI als voorspeller?

Volgens deze studie is het aandeel van langdurig verzuim onder werknemers met zwaar overgewicht bijna twee keer hoger in vergelijking met werknemers zonder gewichtsproblemen. Werknemers met obesitas zijn in de praktijk significant vaker langdurig (meer dan 9 dagen) ziek (23 procent) dan werknemers met een goede BMI-waarde (14 procent).

Een goede BMI ligt tussen de 18 en 25. Werknemers met obesitas hebben een BMI van hoger dan 30. Op basis van de BMI-scores blijkt dat 19 procent ernstig overgewicht heeft en 49 procent een lichte vorm van overgewicht. Bovendien neemt het probleem van overgewicht toe met de leeftijd. Vooral bij werknemers van 40 jaar en ouder ligt het aandeel werknemers met obesitas hoog.

Voedingspatroon

Het voedingspatroon heeft dan weer minder invloed op het verzuim. Vooral oudere werknemers, die vaker verzuimen, eten gevarieerd en gezonder. Van de werknemers die regelmatig een snelle maaltijd eten, blijkt ongeveer de helft dit te doen omdat er tijdens het werk te weinig tijd is, en ongeveer een derde omdat het gewoon lekker is.

Naast fysieke belasting, wordt ook werkdruk en stress door werknemers genoemd als verklaring voor langdurig verzuim.

Bron: Gezond Transport (gezondtransport.nl)

 

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.