Gig-werknemers beter beschermd

Zo moet elke werknemer vanaf de eerste dag schriftelijk geïnformeerd worden over de belangrijkste aspecten van zijn arbeidscontract: de duurtijd, de opzegtermijn en het basissalaris, maar ook over eventuele opleidingen, bonussen en vergoedingen voor overwerk.

Daarnaast moeten werknemers met een variabel uurrooster geïnformeerd worden over het aantal gegarandeerde betaalde werkuren en over de verloning van de uren die daar bovenop gepresteerd worden. Ook moet de werkgever op voorhand het uiterlijk tijdstip meedelen waarop hij het uurrooster nog kan wijzigen.

Om werknemers op afroep meer zekerheid en voorspelbaarheid te garanderen, mogen ze een opdracht buiten de afgesproken werkuren weigeren zonder dat dit consequenties heeft. Ook hebben ze recht op loon als een opdracht niet tijdig geannuleerd werd.

Voorts mogen deze werknemers voor meer werkgevers of platforms werken. Een werkgever kan dit niet verbieden.

Proefperiodes mogen niet langer duren dan zes maanden of negen maanden voor een managementfunctie, om te vermijden dat bij het hernieuwen van een contract er opnieuw een proefperiode komt. De proeftijd kan ook onder geen omstandigheid eenzijdig verlengd worden.

Ten slotte is ook het voorstel aanvaard dat verplichte opleidingen gratis en tijdens de werkuren aangeboden moeten worden. Bovendien tellen deze uren als werktijd. De volgende maanden zal het voorstel verder besproken en uitgewerkt worden door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Bron: persdienst Europees Parlement

HR Stafmedewerker

DE SINGEL

Diensthoofd HR

Wingene

HR Business Partner Volvo Trucks

Volvo Group Belgium

Coördinator HR Service Center

UZ Brussel

Recruiter

Leefmilieu Brussel

Senior Recruiter

Zorgbedrijf Antwerpen

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.