Glazen plafond bestaat niet bij HR

CompetentiemanagementHRM-opleidingenLoopbaan
Op maandag 10 mei meldden we dat twee op de drie vrouwen nog altijd tegen het glazen plafond botsen. Een studie van onderzoeksbureau InSites Consulting (op vraag van Tempo-Team) bracht aan het licht dat vrouwen erg pessimistisch zijn over hun ‘gelijke kansen’ op de arbeidsmarkt. Hun mannelijke collega’s treden hen daar maar schoorvoetend in bij. Maar dat geldt niet voor HR. Zo blijkt uit ‘Who gets the top job? Changes in the attributes of human resource heads and implications for the future’, een Amerikaanse studie van adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC onderzocht hoe sterk de afgelopen jaren het gezicht van de HR-directeur is veranderd: wat is zijn/haar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau?

Geen glazen plafond

De invulling van HR-directiefuncties gaat tegen de trend in, zo blijkt uit het PwC-rapport, gebaseerd op onderzoek van de top-HR-functies bij de 100 grootste bedrijven in de VS. De invulling van de functies werd ook vergeleken met een studie van tien jaar geleden. Er werd gebruikt gemaakt van gegevens uit 1999 en 2009.

Allereerst valt op dat het aantal vrouwen aan de HR-top in die tien jaar steeg van 27 naar 42 procent. Dat is heel wat meer dan in andere management- en directiefuncties.

Uit eigen organisatie

HR-topfuncties worden ook vaker ingevuld door professionals vanuit het eigen vakgebied. In 2009 werd maar een vijfde van de HR-managementfuncties opgevuld vanuit een andere functie. Dat aandeel lag in 1999 nog veel hoger.

Een beetje ouder

Directeurs en topmanagers in andere functies worden de laatste jaren steeds jonger. Ook dat is anders voor HR: de gemiddelde HR-directeur was in 1999 al iets ouder dan de collega-directeurs en is dat in 2009 nog altijd.

Ervaring met talentmanagement en kengetallen

Een kwart van de HR-directeurs heeft vooral ervaring in talentmanagement. Andere competenties liggen bij belonen, arbeidsvoorwaarden en organisatiecultuur.

Grootste stijger op het gebied van competenties is het meetbaar maken van het HR-beleid (zeg maar het aanbrengen en analyseren van HR-kengetallen). Opmerkelijk: onderhandelen met vakbonden is minder belangrijk geworden voor de HR-top.

Meer diploma’s, minder gespecialiseerd, minder juristen

Het opleidingsniveau van HR-directeurs is gestegen. Velen hebben een bachelor of master. Maar, opmerkelijk: het totale aantal opleidingsjaren verminderde. Dat is vooral toe te schrijven aan het terugdringen van het aantal HR-directeurs met gespecialiseerde opleidingen. Er zitten ook minder juristen tussen de HR-directeurs dan tien jaar geleden.

Bron: Personeelsnet.nl

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.