Goed veiligheidsrapport

De arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft gedurende het tweede semester van 2014 een nationale inspectiecampagne gevoerd in de sector van de ziekenhuizen en de rust- en verzorgingstehuizen. Deze inspectie maakte deel uit van een bredere sensibilisatie- en inspectiecampagne over heel Europa. Het doel ervan was ongevallen en letsels ten gevolge van uitglijden en struikelen op de werkvloer te voorkomen. Deze ongevallen zijn immers goed voor bijna 15% van de jaarlijkse arbeidsongevallen.

België heeft beslist zich voor deze campagne toe te spitsen op de gezondheidssector, een sector die momenteel zowat 200.000 mensen tewerkstelt.

In totaal werden er 186 inspectiebezoeken verricht, waarvan 75% in rust- en verzorgingstehuizen en 25% in ziekenhuizen. Ze hebben aan de inspecteurs moeten aantonen welke maatregelen ze nemen omtrent de volgende aspecten: vloeren, het omgaan met vervuiling, obstakels, organisatie van de schoonmaak, het schoeisel van de werknemers en de betrokkenheid van het personeel bij deze problematiek.

De resultaten zijn positief: 75% van de instellingen waren in orde met de reglementering betreffende dit risico (90% conformiteiten). Eén minpunt: in de helft van de gevallen beschikte het personeel niet over antislipschoeisel.

In meer dan 90% van de instellingen waren bijna 50% van de bevraagde rubrieken volledig conform de regelgeving. Het goede resultaat bij het merendeel van de instellingen kan te danken zijn aan het feit dat de toekenning van subsidies voor de instellingen gekoppeld is aan minimale eisen. Deze eisen zorgen er dan tegelijkertijd voor dat het risico op struikelen wordt geminimaliseerd.

De inspectieronde toonde echter aan dat de sector nog moeilijkheden ondervindt bij het systematiseren en formaliseren van hun risicoanalyse en het implementeren van preventiemaatregelen.

De campagne werd door de sector als positief ervaren. Het verlegde de focus van de traditionele aandachtspunten binnen de preventie voor de sector, zoals musculoskeletale aandoeningen, prikongevallen en fysiek geweld.

Bron: FOD Waso

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.