Groeiende kloof op de Brusselse arbeidsmarkt

AllochtonenArbeidsmarktArbeidsomstandighedenArbeidsrechtAttitudeDiscriminatieFlexibiliteitInstroomInterimJongeren
Professor Jozef Konings (KU Leuven) onderzocht in opdracht van Brussels Metropolitan de mate waarin vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de Brusselse metropool elkaar vinden, en hoe deze matching sinds de crisis is geëvolueerd.

Drie arbeidsmarkten

Het onderzoek bevestigt dat de Brusselse metropool op het vlak van werkgelegenheid kenmerken vertoont van een functionele economische entiteit. Zo is er een zeer intensieve pendel naar het centrum: ongeveer 122.000 pendelaars uit Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant gaan dagelijks aan de slag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Toch manifesteren zich in de Brusselse metropool drie aparte arbeidsmarkten, elk met hun eigen profiel, opgedeeld volgens de gewestgrenzen. Inzake werkloosheid gaapt er een enorme kloof tussen de recordcijfers in het Brussels gewest en de relatief lage werkloosheid in Halle-Vilvoorde, met Waals-Brabant in een middenpositie.

In Halle-Vilvoorde scoren de gemeenten tussen 3 en 9 procent aan werkloosheidsgraad, tegenover 9 tot 14 procent in Waals-Brabant en 12 tot zelfs 33 procent in de Brusselse gemeenten.

Bijna twee derde van de werklozen in de Brusselse metropool zijn laaggeschoold en 82 procent van hen woont in het Brussels gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trekt wel veel werknemers van buiten Brussel aan, maar eerder hooggeschoolden.

Steeds grotere mismatch

De mismatch tussen vraag en aanbod op de Brusselse arbeidsmarkt vergroot nog. Dat is vooral het geval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het bijzonder voor laaggeschoolden.

Zo kampt het Brussels gewest met een scholingsmismatch door een verschuiving naar meer hooggeschoolde jobs en een toenemende instroom van laaggeschoolden. In het Brusselse gewest zijn er volgens de jongste cijfers 112 laaggeschoolde werkzoekenden per vacature voor laaggeschoolden, terwijl dat er in de provincie Waals-Brabant slechts 10 en in het arrondissement Halle-Vilvoorde amper 4 zijn.

Daarnaast is er ook een ruimtelijke mismatch, met name een gebrekkig doorstroming van werkzoekenden in het ene gewest naar vacatures in de twee andere gewesten. Deze regionale mismatch is het meest uitgesproken voor de laaggeschoolden. Ze is de voorbije jaren ook niet verbeterd, ondanks een zekere toename van het aantal Brusselse pendelaars naar de twee andere gewesten.

Brussels Metropolitan is een gezamenlijk project van VOKA, BECI, UWE en VBO voor de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van de Brusselse metropool.

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.