Groep van Tien krijgt vrij spel

De inzet van de vergadering op donderdag was dan ook hoog. Vooral de vakbonden omschreven de ontmoeting als het moment waarop ze een duidelijk signaal verwachten van de regering dat er een tax shift komt van arbeid naar vermogen. En dat signaal gaf de regering, de uitwerking van de sociale maatregelen zullen ze trouwens grotendeels overlaten aan de sociale partners zelf. Zij moeten tegen het einde van de maand voorstellen uitwerken, onder meer over loonontwikkeling en tweejaarlijkse cao’s. Op 30 januari staat een nieuw overleg gepland, om te zien wat de onderhandelingen allemaal opgeleverd hebben.

Ook voor de verdeling van de welvaartsenveloppe krijgen de sociale partners vrij spel. Die werd vastgelegd op 319,5 miljoen euro in 2015 en 627,2 miljoen euro in 2016. De regering benadrukte wel dat het niet de bedoeling was dat een werkloosheidsval ontstaat. Het is voor hen belangrijk dat aandacht wordt besteed aan uitkeringen die armoede vermijden of doen verdwijnen.

Voor de tax shift werden nog geen concrete voorstellen of toezeggingen gedaan. Volgens de vakbonden werden wel substantiële verschuivingen beloofd en werd er ook een timing ingezet. In 2015, ten laatste tegen begin 2016, zouden de eerste effecten zichtbaar moeten zijn. Dat vindt ACV-voorzitter Marc Leemans alvast een totaal ander en veel positiever geluid dan wat hij de voorbije maanden hoorde. Hij stelde na afloop dan ook tevreden te zijn over het proces dat wordt opgestart. Er zouden dan ook geen acties meer komen in de eerstkomende maanden.

Bron: De Standaard (www.standaard.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.