Groot potentieel voor individuele opleidingsrekening: kwart werknemers betaalt zelf opleiding

In het federaal regeerakkoord is er opnieuw sprake van de ‘individuele opleidingsrekening’. Werknemers zullen recht hebben op gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar, met uitzondering van werknemers van kleine ondernemingen. Het is een beloning voor werkgevers die in positieve zin opvallen en meer opleidingen aanbieden dan de vereiste opleidingsuren per werknemer per jaar.

Het potentieel voor die individuele opleidingsrekening voor elke werkende Belg is groot. Slechts 61 procent kon dit jaar een opleiding volgen die verband houdt met zijn/haar huidige functie.
Naarmate de opleiding verder afstaat van de eigen functie of onderneming, neemt de toegang ertoe af. Slechts 46 procent van de werknemers krijgt de kans een opleiding te volgen die van pas komt voor een andere dan de eigen functie binnen de organisatie. Opleidingen die niet gelinkt zijn aan de eigen functie noch de eigen onderneming zijn maar voor 27 procent van de medewerkers een optie.

Figuur 1: Werknemers over opleiding

Maar wat nog meer opvalt: een kwart van de Belgen (24 procent) betaalt zelf voor zijn opleidingen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden via opleidingscheques van de Vlaamse regering. Een op vijf werknemers geeft ook aan dat hij/zij opleidingen zou willen kopen via het cafetariaplan. Zij die zich bijscholen, willen daar graag ook iets tegenover zien staan: 70 procent van de respondenten zou de eigen inspanningen om zich verder te ontwikkelen graag beloond zien door de werkgever.

Annelies Baelus, Director Open Opleidingen Acerta Consult: “De vraag blijft hoe corona de goesting van werknemers om opleidingen te volgen, zal beïnvloeden. We weten wel dat heel veel mensen er absoluut mee bezig zijn om zichzelf bij te scholen. Ze beseffen dat corona hun job wel eens in gevaar kan brengen. Heel wat opleidingen zullen wellicht komend jaar opnieuw fysiek, op de werkvloer, gebeuren, maar de Vlaamse regering werkt ook een oplossing uit om het Vlaams Opleidingsverlof meer coronaproof te maken. Thuiswerkers kunnen gerust ook opleidingen volgen van achter hun pc, via webinars of digitale presentaties bijvoorbeeld. En levenslang leren kan bijvoorbeeld ook door werknemers tijdelijk elders aan de slag te laten gaan, om hen in een andere omgeving nieuwe ervaringen te laten opdoen.”

Figuur 2: Factor waarvan de werknemer zou willen dat het zijn/haar loonsverhoging bepaalt

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.