Halfjaarlijkse resultaten Solvus: bedrijfsresultaat weggesmolten

Solvus Resource Group stelt in zijn mededeling van de resultaten van de eerste helft van dit jaar dat de omzet redelijk stand houdt, en dat een lager bedrijfsresultaat gerealiseerd werd. De winst die Solvus uit zijn operationele activiteiten haalt, daalde inderdaad van 22,5 miljoen naar 0,8 miljoen euro. Om het werkelijke winstcijfer te kennen, moeten daarvan het financiële resultaat en eventuele uitzonderlijke kosten of opbrengsten worden afgetrokken. Dit maakt het plaatje nog wat minder rooskleurig, het netto resultaat duikt zwaar in het rood: de eerste zes maanden van 2003 brachten Solvus een verlies van 14,4 miljoen euro. Het jaar ervoor werd nog 3,9 miljoen winst gemaakt. Per aandeel betekent dit een verlies van 0,4 euro.
Het bedrijf is bezig met de uitvoering van het Masterplan 2005. In de eerste jaarhelft werden kostenreducties doorgevoerd, waarvan het effect volgens Solvus slechts in de tweede jaarhelft zichtbaar zal zijn. Het Masterplan bevat naast deze kostenreducties ook het invoeren van een nieuwe managementstructuur en -cultuur, het invoeren van een nieuw mission statement en “het realiseren van duurzame winstgevende groei door diversificatie en segmentatie”. Dat laatste is vreemd, omdat in het halfjaarrapport amper twee alinea’s verder besloten wordt dat “de groep zich toenemend zal concentreren op haar kernactiviteiten”. Vooral de activiteiten in Nederland blijken een zorgenkind te zijn. Solvus Resource Group verwacht voor de tweede jaarhelft geen duurzaam herstel van de markt. Hij zal zich verder concentreren op de lopende kostenreducties en kondigt ook bijkomende kostenbesparingen aan.
Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.