Hard CAO-conflict in textielsector

OverlegorganenVakbonden
De werkgeversfederatie Febeltex stelde bij de start van de CAO-onderhandelingen dat ze niet verder wilde gaan dan een loonkostenverhoging van in totaal 5,4% over de jaren 2003 en 2004. Als daarvan de verwachte indexaanpassingen worden afgetrokken, zo zeggen de vakbonden, dan blijft er nog slechts 1% reële opslag over. Dat is volgens hun leden veel te weinig. Volgens Febeltex dan weer zouden de vakbondseisen leiden tot een loonkostenstijging van 9,5%, wat catastrofaal zou zijn voor de al zwaar door de loonkostenhandicap getroffen sector.
In de textiel werken nog ongeveer 40.000 personen, waarvan de helft in West-Vlaanderen. Het is van 1995 geleden dat er nog een algemene staking georganiseerd werd. Uit dit zeer klassieke CAO-conflict zullen de krachtsverhoudingen afgeleid worden voor de afronding van de onderhandelingen.
Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.