Harmonisering aanvullende pensioenen vanaf 2025

Dit artikel is exclusief voor leden

Tijdens de eerste zes maanden van een arbeidsovereenkomst kan de werkgever medewerkers ontslaan zonder motivering. Nadien moet hij een motivering geven voor het ontslag als de werknemer daarom vraagt. Bij weigering om een ontslag te motiveren, riskeert de werkgever een bijkomende opzeggingstermijn van twee weken. Het ontslag moet niet gemotiveerd worden bij herstructureringen, uitzendarbeid en studentencontracten.

Er komt een eenvormige procedure voor de rechtbank met gedeelde bewijslast tussen werkgever en werknemer. Tot nu lag de bewijslast in de procedure over onrechtmatig ontslag van een arbeider bij de werkgever en bij een bediende bij de bediende zelf. De rechter kan een sanctie opleggen van 3 tot 17 weken.

Nog in het kader van het eenheidsstatuut is goedgekeurd dat nieuwe pensioenplannen geen onderscheid mogen maken tussen arbeiders en bedienden. Nu investeren werkgevers gemiddeld 1,35% van het brutoloon van arbeiders in bedrijfspensioenen en 3,2% voor bedienden. Voor bestaande pensioenplannen moet het verschil tussen arbeiders en bedienden weggewerkt zijn tegen 2025. De verschillen uit het verleden blijven bestaan en bestaande verschillen mogen niet meer worden vergroot.

Tot slot bereikten de sociale partners ook een compromis over de omrekening van de oude naar de nieuwe index via een indexcoëfficiënt. Volgens de nieuwe berekening is de inflatie in januari gestegen tot 1,14%. De inflatie berekend op basis van de gezondheidsindex steeg van 1,01% tot 1,25%. De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is niet overschreden. Het planbureau verwacht dat de spilindex pas in december wordt overschreden.

Bron: Lexalert/De Tijd

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.