Havenarbeiders staken en betogen

Tot de staking werd opgeroepen door het gemeenschappelijk vakbondsfront. Maandag komt het Europees parlement in Straatsburg bijeen. De ontwerp-richtlijn voor de liberalisering van de havendiensten komt er in tweede lezing voor. De havenarbeiders zijn vooral gekant tegen de zelfafhandeling. Dat houdt in dat de bemanning zelf zou mogen laden en lossen. Dat gebeurt nu door havenarbeiders. Vandaag is een 24-urenstaking gepland in de Belgische zeehavens (Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Oostende en Brussel) vanaf zes uur vanochtend. Er is ook een betoging gepland in Brussel. Maandag vindt opnieuw een 24-urenstaking plaats, maar dan in meerdere Europese landen.

ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.